Ostatnie komentarze

  •  
    Tyle, że nie ma żadnego sporu kompetencyjnego: Sejm ma prawo uchwalać ustawy, prezydent je podpisywać, a Trybunał Konstytucyjny badać zgodność z Konstytucją. Co więcej, uchwalone prawo może być naprawdę zgodne z Konstytucją (co w tym przypadku jest mocno wątpliwe), jednak SN ma prawo zbadać, czy skutki tych działań są zgodne z prawem UE.