Leszek Mazur

Leszek Mazur
WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ!!!!