Trudny quiz o Akademii Kopernikańskiej.
Przeczytaj i sprawdź swoją wiedzę

Akademia Kopernikańska, która ma być żywym pomnikiem Mikołaja Kopernika, jest w lutym głównym tematem tekstów w cyklu „Polska nauka śladami Kopernika”. Sprawdźcie w naszym trudnym quizie, czego dowiedzieliście się na jej temat z naszych tekstów i videocastów!
Twój wynik:

1 / 10 Kiedy została oficjalnie inaugurowana działalność Akademii Kopernikańskiej?

19 lutego 2023 roku
19 marca 2022 roku
19 stycznia 2024 roku

2 / 10 Kto jest Sekretarzem Generalnym Akademii Kopernikańskiej?

Dr Piotr Turek
Prof. Krzysztof Górski
Prof. James Peebles

3 / 10 Do ustawowych zadań Akademii Kopernikańskiej należy:

Finansowanie badań naukowych
Przyznawanie Nagród Kopernikańskich
Organizacja Światowego Kongresu Kopernikańskiego
Wszystkie powyższe

4 / 10 Ile lat trwa kadencja Sekretarza Generalnego Akademii Kopernikańskiej?

1 rok
4 lata
7 lat

5 / 10 Gdzie wręczono pierwsze Nagrody Kopernikańskie?

W Toruniu
W Warszawie
W Olsztynie

6 / 10 Jak nazywa się kongres naukowy, który w kwietniu 2024 r. organizuje Szkoła Główna Mikołaja Kopernika?

Futurist Of The Year 2024
Copernicus 2024
Kongres Kopernikański

7 / 10 Oprócz pięciu głównych izb Akademii Kopernikańskiej funkcjonuje także:

Izba Laureatów Nagrody Kopernikańskiej
Izba Lordów Akademii Kopernikańskiej
Interdyscyplinarna Izba Kopernikańska

8 / 10 Prof. Adam Dziki jest członkiem:

Izby Astronomii i Nauk Matematyczno-Przyrodniczych
Izby Nauk Medycznych
Izby Nauk Prawnych
Nie jest członkiem żadnej z izb Akademii Kopernikańskiej

9 / 10 Które kolegium Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika działa w Lublinie?

Kolegium Filozofii i Teologii
Kolegium Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Kolegium Nauk Prawnych
Żadne z powyższych

10 / 10 W videocaście Wprost „Ludzie nauki” Sekretarz Generalny Akademii Kopernikańskiej prof. Krzysztof Górski stwierdził, że najważniejszym celem powołania Akademii Kopernikańskiej było:

Stworzenie kolegialnego ciała złożonego z naukowców polskich i zagranicznych, które udostępni im platformę oddziaływania, wymiany myśli, wymiany sugestii
Upamiętnienie Mikołaja Kopernika w 500. rocznicę śmierci polskiego astronoma
Wykształcenie przyszłych pracowników administracji państwowej oraz kadry naukowej, która będzie mogła wzmocnić polskie uczelnie