Polskie badania kliniczne gwarancją innowacji w medycynie.
Co o nich wiesz?
QUIZ

Niekomercyjne badania kliniczne nie są inicjatywą firm farmaceutycznych, a lekarzy i naukowców. Dzięki takim inicjatywom pacjenci mają szansę zyskać lepszą diagnostykę, a jednocześnie tego typu badania może całkowicie zmienić standard leczenia w danej chorobie. Sprawdź, co wiesz o niekomercyjnych badaniach klinicznych, które są prowadzone w Polsce!
Twój wynik:

1 / 13 Naukowcy z Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie (MIBMiK) prowadzą badania m.in. nad:

wynalezieniem skutecznych terapii bazujących na mRNA
wynalezieniem skutecznego leku na atopowe zapalenie skóry
doskonaleniem terapii leczenia nowotworów mózgu

2 / 13 Hepcydyna to hormon wytwarzany przez wątrobę, który jest regulatorem ogólnoustrojowej homeostazy

magnezu
cynku
żelaza

3 / 13 Dr hab. Wojciech Pokrzywa w projekcie badawczym „Odporność na chłód: Dekodowanie fosfataz w adaptacji do zimna” bada stan hibernacji organizmów na przykładzie:

wrotek
nicieni
brzuchorzęsków

4 / 13 Rezultaty badań nad mechanizmami adaptacji do zimna zwierząt mogą umożliwić kontrolowany stan hibernacji człowieka w celu:

zmniejszenia ryzyka uszkodzeń tkanek i narządów w przypadku skrajnego odwodnienia
zmniejszenia ryzyka uszkodzeń tkanek i narządów podczas ekstremalnie niskich temperatur
zmniejszenia ryzyka uszkodzeń tkanek i organów podczas operacji

5 / 13 Organizmami, które mają najwięcej cech genetycznych, anatomicznych i fizjologicznych wspólnych z człowiekiem (ich geny w 99% odpowiadają ludzkim) są:

małpy człekokształtne
myszy
szczury

6 / 13 Atopowe zapalenie skóry to choroba, na którą cierpi:

1% dzieci i młodzieży
5% dzieci i młodzieży
20% dzieci i młodzieży

7 / 13 Nowe, niekomercyjne badanie kliniczne dwóch leków immunomodulujących, które można stosować w leczeniu atopowego zapalenia skóry jest skierowane przede wszystkim do dzieci w wieku:

2-6 lat
5-12 lat
powyżej 12 lat

8 / 13 Dzieci z chorobami nowotworowymi leczone terapiami stosowanymi w ramach badań klinicznych stanowią:

5% dzieci chorych onkologicznie
20% dzieci chorych onkologicznie
90% dzieci chorych onkologicznie

9 / 13 W programie POLHISTIO dzieci z histiocytozami otrzymują diagnostykę i leczenie celowane na najwyższym, europejskim poziomie, dzięki czemu śmiertelność wśród dzieci z histiocytozami:

spadła do 20%
spadła do 5%
spadła do zera

10 / 13 W badaniu REGBONE pacjenci ze złośliwymi, pierwotnymi nowotworami kości otrzymują lek, będący inhibitorem kinaz tyrozynowych, który zwiększa szansę wyleczenia do:

70%
50%
30%

11 / 13 Glejaki to nowotwory składające się z komórek glejowych, znajdujące się w tkance:

nabłonkowej
łącznej
nerwowej

12 / 13 Badania prof. Kamińskiej-Kaczmarek wykazały, że komórki odpornościowe wspierające prawidłowe działanie ośrodkowego układu nerwowego pod wpływem sygnałów od glejaka:

obumierają
blokują odpowiedź odpornościową
blokują rozwój nowotworu

13 / 13 Projekt HIT-GLIO jest przeznaczony na znalezienie nowych sposobów leczenia glejaków o wysokim stopniu złośliwości rozwijających się:

u dzieci i niemowląt
u osób starszych
u osób dorosłych w wieku od 30 do 50 lat