Słowa zapożyczone z języków obcych. Potrafisz wskazać ich znaczenie?

Twój wynik:

1 / 15 Batat jest rodzajem:

jabłka
ziemniaka

2 / 15 Gestaltyzm to:

kierunek w psychologii
zwyrodnienie stawów

3 / 15 Laudacja to mowa:

pochwalna
krytyczna

4 / 15 Ekskomunika to:

udzielenie chrztu dorosłej osobie
wyłączenie ze wspólnoty Kościoła

5 / 15 Intratny to innymi słowy:

dochodowy
przynoszący straty

6 / 15 Dryl to rodzaj wychowania:

surowego
łagodnego i pobłażliwego

7 / 15 Słowa „hołubiec” użyjemy w kontekście:

śpiewu
tańca

8 / 15 Ksenofob jest niechętnie nastawiony do:

zamkniętych pomieszczeń
cudzoziemców

9 / 15 Obediencja to inaczej:

przysięga posłuszeństwa
nienawiść

10 / 15 Ajent to:

rodzaj ajerkoniaku
osoba prowadząca placówkę handlową

11 / 15 Fideizm na pierwszym miejscu stawia:

wiedzę
wiarę

12 / 15 Myckę zazwyczaj noszą:

Żydzi
muzułmanie

13 / 15 Jarmułka to:

uroczysta modlitwa żydowska
nakrycie głowy

14 / 15 Nowalijka to warzywo, które:

jest zbierane pod koniec sezonu
pojawia się po raz pierwszy w danym sezonie

15 / 15 Celebra to:

uroczyste odprawienie nabożeństwa
datki zbierane podczas Mszy

Zobacz inne quizy