Potrafisz wskazać znaczenie tych słów? Quiz z wyrazów zapożyczonych

Twój wynik:

1 / 10 Histrion był wędrownym:

aktorem, sztukmistrzem
pogromcą potworów

2 / 10 Samizdat to:

podziemne wydawnictwo
powstanie chłopskie

3 / 10 Dossier to:

część salonu wyznaczona na jadalnię
dokumenty dotyczące kogoś lub jakiejś sprawy

4 / 10 Żyrant to:

ktoś, kto poręcza za kogoś spłatę pożyczanych pieniędzy
potoczna nazwa hydrantu

5 / 10 Goliard był dawniej:

wędrownym poetą
rycerzem

6 / 10 Bukinista handluje:

akcjami bankowymi
książkami

7 / 10 Fonia to inaczej:

dźwięk
obraz

8 / 10 Terminu „emploi” używa się w kontekście:

gry aktora
podróży

9 / 10 Zoofagi żywią się:

innymi zwierzętami
roślinami

10 / 10 Credo odmawiamy najczęściej w:

kościele
sądzie

Zobacz inne quizy