Zakręcony quiz ortograficzny. Jeśli nie przeczytasz uważnie pytań, nie masz szans!

W dzisiejszym quizie ortograficznym testujemy nie tylko Waszą wiedzę, ale i czujność. Kluczem do sukcesu jest nie uważne czytanie pytań. Raz pytamy bowiem o poprawną, raz o błędną wersję, a raz o coś jeszcze innego. Do dzieła!
Twój wynik:

1 / 9 Błędem jest napisać:

krzyk
kszyk
to zależy od kontekstu
Obie wersje są poprawne, ale znaczą co innego. „Krzyk” to inaczej „wrzask”. Natomiast „kszyk” pisany przez „sz” oznacza ptaka.

2 / 9 Wyłącznie błędnie zapisane słowa znajdziemy w punkcie:

mrówka, wiewiurka, jerz
wiewiórka, borówka, hiena
przenżyto, miud, wyrzeł

3 / 9 Poprawna forma to:

chuligan
huligan

4 / 9 Błąd popełnimy, jeśli napiszemy:

chydrant
hydrant

5 / 9 Poprawnie zapisana nazwa popularnej rośliny to:

hryzantema
chryzantema

6 / 9 Po trasie jeździ:

kolarz
kolaż

7 / 9 Tu obie wersje pisowni są poprawne, ale znaczą co innego. Wskaż tę, która oznacza psa:

chart
hart

8 / 9 Nie wszystkie słowa kończące się na "-ówka" piszemy przez "ó". Wskaż to, w którym jest błąd:

studniówka
skówka
sówka

9 / 9 Poprawie napisane słowa zebraliśmy w punkcie:

herbatnik, herb, hałwa
hrust, hiena, homilia
haft, huba, hiacynt

Zobacz inne quizy