Stowarzyszenie sędziowskie chce wykluczyć wiceministra sprawiedliwości ze swoich szeregów

Stowarzyszenie sędziowskie chce wykluczyć wiceministra sprawiedliwości ze swoich szeregów

Łukasz Piebiak
Łukasz Piebiak / Źródło: Newspix.pl / Jacek Herok
W piątek 21 lipca Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia" poinformowało o  wniosku zarządu ws. wykluczenia sędziego Łukasza Piebiaka, wiceministra sprawiedliwości.

Uchwała, która pojawiła się w piątek na stronie internetowej SPP Iustitia, nosi daję 17 lipca, a więc powstała jeszcze przed procedowaniem ustawy o Sądzie Najwyższym przed Sejmem. Sędziowie we wniosku wypominają jednak wiceministrowi, że wcześniej wspierał uchwalenie ustawy Prawo i ustroju sądów powszechnych, którą przyjęto 12 lipca.

„Wobec działań i wypowiedzi Pana sędziego Łukasza Piebiaka wspierających uchwalenie ustawy z dnia 12 lipca 2017 roku o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, jako sprzecznych z podstawowymi celami Stowarzyszenia, którymi są umacnianie niezależności sądów i niezawisłości sędziów, na podstawie § 14 ust. 2 statutu Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia wnosi o wykluczenie Łukasza Piebiaka ze Stowarzyszenia” – czytamy w oświadczeniu.

Zgodnie ze statutem „Iustitii”, „wykluczenie ze Stowarzyszenia następuje w przypadku podejmowania przez członka działań sprzecznych z celami Stowarzyszenia (§ 14 ust. 1 pkt 2 Statutu)”.  Łukasz Piebiak jest podsekretarzem stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości od listopada 2015 roku. 

Źródło: SSP Iustitia

Czytaj także

 2

Czytaj także