Prezydenckie ustawy o SN i KRS wpłynęły do Sejmu. Przy okazji prezydent złożył oświadczenie

Prezydenckie ustawy o SN i KRS wpłynęły do Sejmu. Przy okazji prezydent złożył oświadczenie

Andrzej Duda
Andrzej Duda / Źródło: Krzysztof Sitkowski/KPRP
We wtorek 26 września prezydenckie projekty ustaw o KRS i SN trafiły do Sejmu. Poinformował o tym rzecznik Andrzeja Dudy Krzysztof Łapiński.

Prezydencki projekt nowej ustawy o Sądzie Najwyższym jest przedstawiany w roku, w którym Sąd Najwyższy obchodzi stulecie swojego istnienia. To dobry moment, by zaproponować zreformowaną strukturę organizacyjną oraz zakres kompetencji Sądu Najwyższego. Pozwoli to lepiej realizować wyznaczone Sądowi Najwyższemu, Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, zadania związane ze sprawowaniem nadzoru judykacyjnego nad działalnością sądów powszechnych i wojskowych oraz urzeczywistniać poczucie sprawiedliwości społecznej.

Głównym celem projektu jest odbudowanie zaufania pomiędzy obywatelami i organami wymiaru sprawiedliwości. Proponowane rozwiązania mają przede wszystkim zapewnić realizację zasady sprawiedliwości społecznej oraz transparentność działalności Sądu Najwyższego. Sąd Najwyższy ma być wzorem dobrej współpracy z obywatelami i przykładem włączania czynnika społecznego w działalność wymiaru sprawiedliwości.

Podstawowe kierunki reform

W porównaniu do regulacji zawartych w obecnie obowiązującej ustawie o Sądzie Najwyższym, projekt wprowadza przede wszystkim cztery grupy rozwiązań nowatorskich:

 1. instytucję korygującą prawomocne orzeczenia sądowe, w postaci skargi nadzwyczajnej;
 2. udział ławników, jako czynnika społecznego, w niektórych postępowaniach prowadzonych przed Sądem Najwyższym oraz inne rozwiązania na rzecz społeczeństwa obywatelskiego;
 3. zmianę struktury Sądu Najwyższego w związku z przyznaniem Sądowi Najwyższemu nowych kompetencji oraz zmiany dotyczące statusu sędziego Sądu Najwyższego;
 4. rozwiązania zwiększające efektywność postępowań dyscyplinarnych wobec sędziów i przedstawicieli innych zawodów prawniczych oraz włączenie do postępowań dyscyplinarnych osób niepochodzących z tych środowisk zawodowych.

Skarga nadzwyczajna

Zgodnie z proponowanymi zmianami, od każdego prawomocnego orzeczenia sądowego kończącego postępowanie w sprawie będzie można wnieść skargę nadzwyczajną, jeżeli:

 1. orzeczenie narusza zasady lub wolności i prawa człowieka i obywatela określone w Konstytucji;
 2. orzeczenie w sposób rażący narusza prawo przez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie;
 3. zachodzi oczywista sprzeczność istotnych ustaleń sądu z treścią zebranego w sprawie materiału dowodowego.

Skargę nadzwyczajną będzie mógł wnieść Prokurator Generalny, Rzecznik Praw Obywatelskich, grupa co najmniej 30 posłów lub 20 senatorów, oraz – w zakresie swojej właściwości – Prezes Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznik Praw Dziecka, Rzecznik Praw Pacjenta, Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego i Rzecznik Finansowy. Skarga nadzwyczajna grupy posłów lub senatorów wnoszona będzie przez Marszałka Sejmu lub Marszałka Senatu, który, oprócz wskazanego przez grupę posłów lub senatorów przedstawiciela, będzie mógł upoważnić pracownika Kancelarii Sejmu lub Senatu, adwokata lub radcę prawnego do jej popierania.

Ławnicy oraz inne zmiany na rzecz społeczeństwa obywatelskiego

W postępowaniach dyscyplinarnych prowadzonych przed Sądem Najwyższym oraz w sprawach ze skarg nadzwyczajnych orzekać będą składy sędziowsko-ławnicze. W związku z powyższym, w projekcie ustawy uregulowano sposób wyboru oraz zasady funkcjonowania ławników Sądu Najwyższego. Zaproponowano, by ławników wybierał Senat Rzeczypospolitej Polskiej spośród kandydatów zgłaszanych przez obywateli – bezpośrednio lub za pośrednictwem organizacji społecznych. Liczbę ławników Sądu Najwyższego określać będzie Kolegium Sądu Najwyższego. Ławnicy Sądu Najwyższego będą wybierani na czteroletnią kadencję. Zasady ich funkcjonowania będą analogiczne do zasad obowiązujących obecnie w odniesieniu do ławników w sądach powszechnych.

Czytaj także

 5
 • DUDA UWOLNIJ STONOGĘ. GDZIE TWÓJ HONOR ...... POTEM BIERZ SIĘ ZA SĄDY.....
  •  
   " instytucję korygującą prawomocne orzeczenia sądowe, w postaci skargi nadzwyczajnej;"-Zwykły człowiek ma trudności z dotarciem do SN w wypadku wyraźnego "wałka" dokonanego przez Sąd Apelacyjny.Orzecznictwo SN jest lekceważone przez sądy niższej instancji tak więc brak jest spójności orzeczeń sądów w tej samej sprawie można dostać różne wyroki w różnych sądach czyli kompletny bajzel prawny nad którym nikt nie panuje i jak widać nikogo nie interesuje.Jak pisałem rozstrzygnięcie sprawy przez SN jest poza zasięgiem zwykłego obywatela aby tak się stało potrzebne są duże środki finansowe,dobry prawnik i dobra wola sędziów z SN.Pan prezydent "wyciągnął rękę do zwykłego obywatele obywatela" i zaproponował jak przekonasz do swojej sprawy 30 posłów lub 20 senatorów to być może możesz liczyć na sprawiedliwość .Czy pan prezydent choć przez chwile zastanawiał się jak to wygląda ze strony zwykłego obywatela z głębokiej prowincji dla którego wyjazd do Warszawy to kosztowna wyprawa.
   "udział ławników, jako czynnika społecznego, w niektórych postępowaniach prowadzonych przed Sądem Najwyższym oraz inne rozwiązania na rzecz społeczeństwa obywatelskiego;"Jak pisałem SN wyleguje się za palisadą ograniczeń stworzonych dla zwykłych obywateli i tu nastąpiła ogromna "zmiana" "udział ławników, jako czynnika społecznego, w niektórych postępowaniach prowadzonych przed Sądem Najwyższym " równie dobrze na jakość wymiaru sprawiedliwości wpłynął by nakaz że wszyscy sędziowie mają czesać się z "przedziałkiem.
   • czy czesciowe wyleczenie wrzoda jest rownoznaczne z  jego wyleczeniem...!!!!
    • ja sie pytam..dlaczego panu andrzejowi zmiekly jaja.. .pytam sie dlaczego ktos wie !!!!!
     • bez calkowitego rozwalenia casty szubrawcow sadowniczych nie  bedzie wplnych sadow,,!!!!!

      Czytaj także