Ostra deklaracja Zgromadzenia Parlamentarnego NATO. Wezwano do zwiększenia sił odstraszających Rosję

Ostra deklaracja Zgromadzenia Parlamentarnego NATO. Wezwano do zwiększenia sił odstraszających Rosję

Dodano:   /  Zmieniono: 11
NATO (fot. fotolia/Artur Grom)
Zgromadzenie Parlamentarne NATO wezwało państwa członkowskie do zwiększenia wydatków na obronność oraz przeciwstawnia się konfrontacyjnej postawie Federacji Rosyjskiej.

Podczas wiosennej sesji Zgromadzenia Parlamentarnego NATO, które odbyło się w stolicy Albanii - Tiranie, deputowani przyjęli deklarację przedstawioną przez Nicole Ameline z Francji oraz Ojarsa Erikas Kalninsa z Łotwy, w której wezwanno państwa członkowskie do zwiększenia wydatków na obronność.

W dokumencie wskazano, że postawa Federacji Rosyjskiej jest skierowana na konfrontację oraz jest coraz bardziej agresywna, wobec czego Sojusz powinien podjąć działania mające na celu przygotowanie się do ewentualnej odpowiedzi. Równocześnie zapewniono, że członkowie NATO muszą zostać utwierdzeni odpowiednimi, ale proporcjonalnymi do działań Moskwy, decyzjami o własnym bezpieczeństwie. – Potrzebujemy strategii, która zapewni, że wznowione agresywne działania Rosji będą kosztowne w taki sposób, by została ona zniechęca do dalszych agresywnych aktów. W Warszawie musi ponownie potwierdzić działania na rzecz odstraszania – konwencjonalnego i nuklearnego – tak by wspólna obrona pozostał główną misją NATO – powiedział przewodniczący ZP NATO kongresman Michael Turner.

Deputowani do Zgromadzenia Parlamentarnego NATO chcą również, by podczas lipcowego szczytu w Warszawie podjęte zostały działania, które zwiększą stabilność w szerokim sąsiedztwie Organizacji Paktu Północnoatlantyckiego. – Oczekuję, że w Warszawie przywódcy poprą wysuniętą obecność na wschodzie Sojuszu, w tym wielonarodowe bataliony składające się z żołnierzy europejskich i amerykańskich. Stanie się to jasnym sygnałem dla tych, którzy chcą nam zagrozić – czy to z południa czy ze wschodu - że jakikolwiek atak na którekolwiek państwo członkowskie spotka się z szybką odpowiedzią sił całego Sojuszu – powiedział zastępca sekretarza generalnego NATO Aleksander Vershbow.  

Galeria:
Deklaracja Zgromadzenia Parlamentarnego NATO

W treści dokumentu pojawił się także problem południowej flanki NATO, gdzie jako główne zagrożenie wymieniono tzw. Państwo Islamskie.

Deklaracja została przyjęta jednogłośnie.

Źródło: NATO
 11

Czytaj także