Rosjanie wskazali swoich wrogów. Polska w jednym szeregu z USA

Rosjanie wskazali swoich wrogów. Polska w jednym szeregu z USA

Dodano:   /  Zmieniono: 92
Flaga Rosji
Flaga Rosji / Źródło: Fotolia / Savvapanf Photo ©
Według sondażu przeprowadzonego przez Centrum Analityczne Jurija Lewady, Polska jest na czwartym miejscu w rosyjskim rankingu wrogo nastawionych państw. Za największych przyjaciół Rosjanie uważają Białorusinów.

Rosjanie uważają, że najbardziej wrogo nastawione do ich kraju są Stany Zjednoczone (72 proc.). Na kolejnych miejscach są: Ukraina (48 proc.), Turcja (29 proc.), Polska (24 proc.), Łotwa (23 proc.), Litwa (23 proc.), Niemcy (19 proc.), Wielka Brytania (18 proc.), Estonia (16 proc.) i Gruzja (10 proc.).

Jeżeli chodzi o przyjaciół Moskwy, na pierwszym miejscu znalazła się Białoruś (50 proc.), na drugim Kazachstan (39 proc.) i na trzecim Chiny (34 proc.). Kolejne miejsca zajęły: Indie (18 proc.), Armenia (13 proc.), Kuba (10 proc.), Syria (10 proc.), Uzbekistan (9 proc.), Azerbejdżan (7 proc.), Kirgistan (7 proc.).

Sondaż odzwierciedla stosunek Kremla do zagranicznych partnerów, a także politykę państwowych mediów. Im gorzej mówi się o Polsce, Stanach Zjednoczonych, Turcji czy Ukrainie, tym częściej przeciętni Rosjanie wskazują te państwa jako nieprzyjazne. 

Źródło: Politico
 92

Czytaj także