Niemal milion wniosków o azyl w Unii Europejskiej złożonych w 9 miesięcy

Niemal milion wniosków o azyl w Unii Europejskiej złożonych w 9 miesięcy

Uchodźcy przedzierający się przez granicę
Uchodźcy przedzierający się przez granicę Źródło: Wikipedia / Gémes Sándor/SzomSzed, CC BY-SA 3.0
Urząd do Spraw Cudzoziemców opublikował informacje dotyczące liczby uchodźców ubiegających się o azyl zarejestrowanych w krajach Unii Europejskiej. Dane pochodzą z obliczeń Eurostatu.

Z opublikowanych danych wynika, że od początku stycznia do końca września 2016 roku w krajach Unii Europejskiej zarejestrowano łącznie 950 tys. osób, które ubiegają się o status uchodźcy. Ponad 1/3 z tej liczby zarejestrowano w III kwartale.

Dane Eurostatu, na które powołuje się Urząd do Spraw Cudzoziemców, dotyczą jedynie tzw. „pierwszych wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej”. Ponad połowę wszystkich wniosków złożyli obywatele tylko trzech państw: Syrii, Afganistanu i Iraku (wymienione zgodnie z liczbą zarejestrowanych wniosków obywateli tych krajów – red.)

Najwięcej pierwszych wniosków o przyznanie ochrony międzynarodowej w III kwartale br. zostało złożonych w Niemczech – 237 tys., czyli ok. 66 proc. wszystkich aplikacji. Włochy zarejestrowały 34,5 tys. wniosków, Francja 20 tys., Grecja 12,4 tys., a Wielka Brytania 9,2 tys. Według danych Eurostatu, w Polsce zarejestrowano w III kwartale 2,4 tys. pierwszych wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej. Składali je głównie obywateli Rosji, Ukrainy i Tadżykistanu.