Prokuratura weryfikuje informacje o śmierci polskiego bojownika IS

Prokuratura weryfikuje informacje o śmierci polskiego bojownika IS

Członek tzw. Państwa Islamskiego w Syrii
Członek tzw. Państwa Islamskiego w Syrii / Źródło: Newspix.pl / ABACA
W związku z doniesieniami medialnymi o śmierci polskiego bojownika IS Prokuratura Krajowa informuje, że zleciała Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego weryfikację tej informacji.

Łódzki Wydział Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Łodzi prowadzi śledztwo m.in. przeciwko Jakubowi J., podejrzanemu o udział w zorganizowanym związku o charakterze zbrojnym, mającym na celu popełnianie przestępstw o charakterze terrorystycznym oraz posiadanie bez wymaganego zezwolenia broni palnej (art. 258 par. 2 kodeksy karnego i in.). Zasadność zarzutów potwierdzają m.in. zeznania świadków, oględzin dokumentów.

Czytaj też:
Media tzw. Państwa Islamskiego: Polski bojownik IS zginął w Syrii

Ze względu na ukrywanie się podejrzanego, prokurator wystąpił do Sądu Rejonowego dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi IV Wydziału Karnego o zastosowanie wobec Jakuba J. środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. 23 czerwca 2016 roku sąd wniosek ten uwzględnił, a prokurator wydał list gończy i przesłał stosowną dokumentację do Komendy Głównej Straży Granicznej. Poszukiwania prowadzone w skali całego kraju nie doprowadziły do ujęcia Jakuba J. Z ostatnich informacji o miejscu pobytu podejrzanego wynikało, że może on przebywać we Francji. 20 września 2017 roku Sąd Okręgowy w Łodzi wydał wobec Jakuba J. Europejski Nakaz Aresztowania.

Nie zostały, jak dotąd, procesowo potwierdzone informacje o śmierci podejrzanego. W tym zakresie zlecono Delegaturze w Łodzi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zweryfikowanie tych informacji.

Źródło: Prokuratura Krajowa, wprost.pl
 0

Czytaj także