KE upomina się o zniesienie wiz do USA m.in. dla Polaków. Grozi zamknięciem ruchu bezwizowego dla Amerykanów

KE upomina się o zniesienie wiz do USA m.in. dla Polaków. Grozi zamknięciem ruchu bezwizowego dla Amerykanów

Wiza, zdjęcie ilustracyjne
Wiza, zdjęcie ilustracyjne / Źródło: Fotolia / fot. masterpiece
Parlament Europejski przyjął rezolucję wzywającą Komisję Europejską do podjęcia działań prawnych w zakresie ruchu bezwizowego. W opinii deputowanych w sytuacji, gdy Waszyngton odmawia prawa do bezwizowego wjazdu do USA obywatelom pięciu krajów UE, KE jest prawnie zobowiązana do tymczasowego przywrócenia obowiązku wizowego dla obywateli USA.

Parlament Europejski zaznaczył, że w UE istnieje tak zwany mechanizm wzajemności wizowej. Polega on na tym, że Komisja Europejska powiadamia państwo spoza UE o stwierdzeniu braku wzajemności wizowej i żąda jej wprowadzenia. Jeżeli państwo nie zniesie wymogów wizowych wobec unijnych obywateli w ciągu 24 miesięcy od otrzymania notyfikacji, UE może zwiesić na 12 miesięcy zwolnienie obywateli tego państwa z obowiązku posiadania wiz. Mechanizm uruchamia Komisja Europejska poprzez przyjęcie projektu aktu prawnego wymagającego zatwierdzenia przez Parlament Europejski i Radę.

Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie wiz

Zgodnie z obecnie obowiązującym prawem obywatele Bułgarii, Chorwacji, Cypru, Polski i Rumunii wciąż potrzebują wizy, jeśli chcą udać się do Stanów Zjednoczonych. Jednocześnie obywatele amerykańscy mogą podróżować bez wiz do wszystkich krajów UE. Komisja Europejska zawiadomiła Stany Zjednoczone o braku wzajemności już w 2014 roku. Oznacza to, że amerykańska administracja powinna była podjąć działania przed 12 kwietnia 2016. Nie uczyniła tego, pomimo wielokrotnych apeli Parlamentu Europejskiego.

W związku z tym, Parlament Europejski przyjął rezolucję wzywającą KE do podjęcia działań mających na celu ograniczenie ruchu bezwizowego wobec obywateli Stanów Zjednoczonych. Tekst przygotowany w parlamentarnej Komisji wolności obywatelskich, sprawiedliwość i spraw wewnętrznych został przyjęty w głosowaniu.

Wzajemność wizowa w innych krajach

Komisja Europejska została jedynie powiadomiona, że pięć krajów nie stosuje zasady wzajemności ruchu bezwizowego wobec obywateli UE: Australia, Brunei, Kanada, Japonia i USA. Australia, Brunei i Japonia zniosły już wymóg posiadania wizy wobec wszystkich państw Unii Europejskiej. Kanada wymaga wiz od obywateli Bułgarii i Rumunii, ale zapowiedziała, że zostaną one zniesione 1 grudnia 2017 r.

Źródło: Europarl.eu
 26

Czytaj także