Polska została wybrana niestałym członkiem Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych

Polska została wybrana niestałym członkiem Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych

Posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ
Posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ / Źródło: United Nations Photo
Polska została wybrana niestałym członkiem Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych. Za kandydaturą naszego kraju zagłosowało 190 państw podczas posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego. Wymagana do zdobycia większość wynosiła 126 głosów.

Dzięki pozytywnemu wynikowi głosowania w Zgromadzeniu Ogólnym, Polska będzie niestałym członkiem Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych w latach 2018-2019. W zdobyciu niestałego członkostwa pomogła decyzja Bułgarii, która w grudniu 2016 roku wycofała się z wyścigu o to miejsce i nasz kraj był jedynym kandydatem z regionu. Za kandydaturą Polski zagłosowało 190 państw ze 192 głosujących. Dwa kraje wstrzymały się od głosu. Polska zastąpi Ukrainę, która w Radzie zasiada od 2016 roku.

W dotychczasowej historii Organizacji Narodów Zjednoczonych Polska zasiadała w Radzie Bezpieczeństwa pięciokrotnie przez łączny okres dziewięciu lat (1946-47, 1960, 1971-72, 1982-83, 1996-97). Starania o ponowny wybór w poczet członków Rady Bezpieczeństwa zaczęły się w 2012 roku, choć przyspieszyły znacząco po zwycięstwach Prawa i Sprawiedliwości w wyborach 2015 roku.

„Polska rzecznikiem regionu”

Jeszcze przed wyborem, szef gabinetu prezydenta prof. Krzysztof Szczerki mówił, że Polska zamierza być w Radzie Bezpieczeństwa „rzecznikiem regionu”, a członkostwo ma pomóc we włączeniu Warszawy w krąg stolic „głównych państw świata, ale także odpowiedzialnych za bezpieczeństwo międzynarodowe”.

Członkowie Rady Bezpieczeństwa

W skład Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych wchodzi pięciu stałych (Stany Zjednoczone Ameryki, Chińska Republika Ludowa, Francja, Wielka Brytania oraz Federacja Rosyjska – red.) i dziesięciu niestałych członków. Niestali wybierani są na dwuletnie kadencje.

Miejsca w Radzie zostały podzielone według geograficznego klucza, który ma zapewnić jak największą reprezentatywność organu. Państwa azjatyckie regularnie mają dwóch przedstawicieli, afrykańskie trzech, Europa Zachodnia ujmowana wraz z Australią, USA, Kanadą i Turcją dwa, Ameryka Południowa oraz Karaiby dwa, a Europa Wschodnia wraz z państwami kaukaskimi jedno. Wybory pięciu spośród dziesięciu niestałych członków odbywają się co roku, tak by nie doszło do sytuacji, w której następują całkowita wymiana składu.

Poza Polską, w tegorocznej rotacji wybrano: Wybrzeże Kości Słoniowej (zdobyło 181 głosów), Kuwejt (188 głosów), Gwineę Równikową (185 głosów) oraz Peru (186 głosów).

Rada Bezpieczeństwa

Rada Bezpieczeństwa ONZ jest wymieniona w punkcie 1 artykułu siódmego Karty Narodów Zjednoczonych jako jeden z głównych organów ONZ. Kompetencje piętnastki opisane są w rozdziale piątym karty, w którym podkreślono, że ponosi ona główną odpowiedzialność utrzymywanie pokoju i bezpieczeństwa na świecie. W tym celu może decydować m.in. o nałożeniu sankcji lub nawet podjęciu akcji zbrojnej przeciwko państwu łamiącemu postanowienia prawa międzynarodowego. W dotychczasowej historii decyzja taka została podjęta dwukrotnie – podczas wojny koreańskiej oraz pierwszej wojny w Zatoce Perskiej.

Ponadto Rada ma prawo ustanawiać dowolne organy pomocnicze w swojej działalności. Dotychczas najczęściej były to komisje lub specjalni wysłannicy przygotowujący raporty o sytuacji w miejscu zagrożenia pokoju. To także Rada Bezpieczeństwa ustanawia, a następnie przedłuża lub wygasza, mandaty misji pokojowych ONZ.

Decyzje w Radzie Bezpieczeństwa podejmowane są w drodze głosowania, ale każdy ze stałych członków posiada prawo weta, którym może zablokować podjęcie każdej decyzji. Pracom organu ONZ co miesiąc przewodniczy inny jego członek, niezależnie od rodzaju członkostwa. W łonie ONZ toczy się jednak debata o reformie sposobu podejmowania decyzji. Jednym z postulatów jest ograniczenie korzystania z prawa weta. Kolejnymi ważnymi dyskusjami o Radzie są te dotyczące jej składu. Stałym członkiem chcą zostać Indie, a Niemcy chcą otrzymać przynajmniej specjalny status półstałego członka ONZ.

Opracował:
Źródło: WPROST.pl
+
 81

Czytaj także