Papieskie nie dla aborcji i eutanazji

Papieskie nie dla aborcji i eutanazji

Dodano:   /  Zmieniono: 
Stanowcze "nie" dla aborcji i "eutanazji pod maską ludzkiej litości" powtórzył Benedykt XVI podczas spotkania z wiernymi na Anioł Pański. Dzisiejsza niedziela jest obchodzona przez włoski Kościół jako Dzień Życia.
Papież zaapelował również o obronę instytucji rodziny opartej na małżeństwie i o udzielenie jej wszelkiej pomocy.

Nawiązując do hasła Dnia Życia ""Miłować życie i pragnąć go" Benedykt XVI powiedział: "Przyłączam się do włoskich biskupów i ponawiam apel wielokrotnie kierowany również przez moich czcigodnych poprzedników do wszystkich mężczyzn i kobiet dobrej woli, by okazali się otwarci na wielki i tajemniczy dar życia".

"Życia, które jest dziełem Bożym - przypomniał - nie wolno odmówić nikomu, nawet najmniejszemu i bezbronnemu nienarodzonemu, tym bardziej, gdy dotknięty jest poważnym kalectwem".

"Wzywam, by nie ulegano ułudzie i myśleniu, że można dysponować życiem do tego stopnia, aby zgodzić się na jego przerwanie przez eutanazję maskując ją ludzką litością" - zaapelował Benedykt XVI.

Mówił również o tym, że "rodzina oparta na małżeństwie stanowi naturalne środowisko dla narodzin i wychowania dzieci, a zatem i dla zapewnienia przyszłości całej ludzkości". "Wiemy jednak również - zauważył - że przeżywa ona głęboki kryzys i musi stawiać dziś czoło rozlicznym wyzwaniom".

Papież wyraził przekonanie, że należy "bronić rodziny, pomagać jej, otaczać ją opieką i dowartościowywać ją w jej niepowtarzalnej wyjątkowości".

Zdaniem Benedykta XVI jest to zadanie zarówno dla Kościoła, jak i każdej instytucji publicznej, która musi wspierać rodzinę poprzez inicjatywy polityczne.

Papież modlił się o to, by "wzrastał szacunek dla świętości życia, by zdawano sobie coraz lepiej sprawę z prawdziwych potrzeb rodziny i wzrastała liczba tych, którzy przyczyniają się do realizacji na świecie cywilizacji miłości".

Zwracając się po polsku papież przypomniał o obchodzonej w piątek uroczystości Matki Bożej Gromnicznej: "Pozdrawiam wszystkich Polaków. W minionym tygodniu, w uroczystość Ofiarowania Pańskiego, obchodziliśmy dzień poświęcony życiu konsekrowanemu. Dziękujmy Bogu za dzieło, jakie dokonuje się w Kościele przez posługę zakonnic i zakonników. Prośmy też o nowe powołania i o świętość tych, którzy z oddaniem podejmują drogę rad ewangelicznych. Niech Bóg wam błogosławi".

pap, em
 0

Czytaj także