Sondaż. 61 proc. obywateli europejskiego kraju zgadza się na zmianę jego nazwy

Sondaż. 61 proc. obywateli europejskiego kraju zgadza się na zmianę jego nazwy

Protest w Atenach
Protest w Atenach / Źródło: Newspix.pl / ABACA
Europejski kraj zmieni swoją nazwę? Jak wynika z przeprowadzonego sondażu, takie rozwiązanie jest skłonna poprzeć ponad połowa obywateli Macedonii, jeśli w zamian zwiększyłyby się ich szanse na członkostwo w UE oraz NATO.

Z sondażu przeprowadzonego przez Instytut na rzecz Demokracji Societas Civilis na reprezentatywnej grupie 1000 dorosłych osób wynika, że aż 61 proc. obywateli Macedonii wyraziłoby zgodę na zmianę nazwy swojego kraju, jeśli zwiększyłoby to szanse na członkostwo w NATO oraz Unii Europejskiej. Zmianom nazwy sprzeciwia się 33 proc. ankietowanych. 4 proc. wyraziło sprzeciw umiarkowany wobec kompromisu z Grecją w sprawie nazwy kraju. Wśród zwolenników porozumienia z Grecją przeważają członkowie albańskiej mniejszości. Zdecydowanie większe więzi emocjonalne z nazwą państwa mają Macedończycy, jednak nawet w tej grupie poparcie dla rozwiązania toczącego się od lat sporu wynosi ponad 50 proc. Wśród możliwych scenariuszy mówi się m.in. o dodaniu do nazwy Macedonia przymiotnika nowa bądź północna, jednak takie rozwiązanie wzbudza protesty w obu krajach, więc szansę na realizację tego pomysłu są niewielkie.

Grecy masowo wychodzą na ulice

Macedonia ogłosiła niepodległość w 1991 roku, unikając przemocy, która towarzyszyła większości rozpadu Jugosławii. Grecja zgodziła się, że dopóki spór nie zostanie rozstrzygnięty, kraj, którego populacja wynosi około 2 miliony osób, może być określany w skali międzynarodowej jako "FYROM" – Była Jugosłowiańska Republika Macedonii. To jest nazwa, pod którą państwo zostało przyjęte do Organizacji Narodów Zjednoczonych w 1993 roku. Premier Zoran Zaev, który przejął władzę w maju tego roku, zobowiązał się przyspieszyć starania kraju o przystąpienie do UE i NATO oraz pracę nad rozwiązaniem sporu o nazwę.

Zmiany nazwy domagają się Grecy. Z przeprowadzonego w Grecji sondażu wynika, że ponad dwie trzecie obywateli opowiada się za zmianą nazwy kraju byłej Jugosławii na taką, która nie będzie miała nic wspólnego z greckim regionem. 21 stycznia w protestach w centrum Salonik wzięło udział ponad 300 tysięcy osób. Na demonstracji w Atenach pojawiło się blisko 140 tysięcy Greków, którzy protestowali przeciwko porozumieniu z sąsiadem z północy, które umożliwiałoby byłej republice jugosłowiańskiej posługiwanie się nazwą "Macedonia".

Czytaj też:
Europejski kraj zmieni swoją nazwę? W demonstracjach w tej sprawie wzięło udział kilkaset tysięcy osób

Źródło: BBC
 2
 • Proponuję, żeby w odróżnieniu do greckiej prowincji nazwali się Doniamace, albo Macadonka.
  • Ilona Róża: wkrótce zagłada atomowa USA i Londynu!
   Nuclear attack in America and London soon!
   youtube

   Czytaj także