Rzecznik TSUE: Nowo utworzona Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego nie spełnia wymogów niezawisłości

Rzecznik TSUE: Nowo utworzona Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego nie spełnia wymogów niezawisłości

Sądownictwo. Zdjęcie ilustracyjne
Sądownictwo. Zdjęcie ilustracyjne Źródło:Fotolia
Rzecznik generalny TSUE Ewgeni Tanczew stwierdził, że „nowo utworzona Izba Dyscyplinarna SN nie spełnia wymogów niezawisłości sędziowskiej ustanowionych prawem Unii”. Krytycznie odniósł się także do innych kwestii.

W czwartek 27 czerwca 2019 roku na stronie TSUE opublikowano opinię rzecznika generalnego E. Tanczewa. „W ocenie rzecznika generalnego Evgeniego Tanczewa Izba Dyscyplinarna polskiego Sądu Najwyższego nie spełnia wymogów niezawisłości sędziowskiej w rozumieniu prawa Unii w świetle roli, jaką organy ustawodawcze odgrywają przy wyborze 15 sędziów będących członkami Krajowej Rady Sądownictwa (KRS), oraz roli, jaką ten organ odgrywa przy przeprowadzaniu naboru sędziów, którzy mogą zostać powołani przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do Izby Dyscyplinarnej” – czytamy. W dalszej części dokumentu odnotowano, że w Polsce została przeprowadzona „głęboka reforma systemu sądownictwa w 2017 roku”, na mocy której obniżono m.in. wiek przechodzenia sędziów SN w stan spoczynku. Przypomniano, że przepisy te „zostały uznane przez Trybunał za niezgodne z prawem Unii”.

„Niezależność KRS”

W obszernej opinii rzecznik krytycznie odniósł się także do innych kwestii. „Niezależność KRS została z kolei podana w wątpliwość z uwagi na polskie przepisy zmieniające sposób powoływania sędziów będących członkami tego organu. O składzie KRS decydują obecnie głównie organy ustawodawcze i wykonawcze. Z tego względu Sąd Najwyższy wystąpił do Trybunału Sprawiedliwości z odesłaniem prejudycjalnym” – czytamy.

Czytaj też:
Karanie za odmowę wykonania usługi niekonstytucyjne. Chodzi o sprawę drukarza z Łodzi

Źródło: TSUE