Koronawirus. Obrady Komisji Weneckiej odwołane. Organ miał się zająć sprawą Polski

Koronawirus. Obrady Komisji Weneckiej odwołane. Organ miał się zająć sprawą Polski

Miejsce obrad Komisji Weneckiej Scuola grande di San Giovanni Evangelista (fot.By Didier Descouens (Own work) [CC BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)], via Wikimedia Commons)
Komisja Wenecka nie zajmie się w marcu polskimi ustawami reformującymi wymiar sprawiedliwości. Posiedzenie zostało odwołane w związku z epidemią koronawirusa.

Na 20-21 marca planowano sesję plenarną Komisji Weneckiej. W trakcie posiedzenia gremium miało się zająć zatwierdzeniem opinii dotyczącej nowelizacji ustaw reformujących polski wymiar sprawiedliwości. Sesja została jednak odwołana w związku z epidemią koronawirusa. Kolejna sesja jest planowana na czerwiec 2020 roku.

Komisja Wenecka krytykuje nowelizację ustaw sądowych

16 stycznia Komisja Wenecka przedstawiła 14-stronicowy dokument poświęcony najnowszym zmianom w polskim sądownictwie. Dokument jest krytyczny wobec nowelizacji ustaw sądowych. Komisja wyraziła zaniepokojenie decyzją polskiego rządu, który ustawami z 2017 roku „umożliwił władzy ustawodawczej i wykonawczej szeroko zakrojone ingerowanie w wymiar sprawiedliwości”, co „tworzyło zagrożenie dla niezależności sądownictwa”. Jak jednak czytamy dalej, „niestety niektóre poprawki z grudnia 2019 roku mogą zostać odebrane jako dalsze podkopywanie niezależności sądownictwa podczas próby rozwiązania problemów z reformy 2017 roku. Poprzez te poprawki sędziowska wolność wypowiedzi i zrzeszania się zostały poważnie ograniczone.

Jak pisze Komisja Wenecka, polskie sądy będą dalej skutecznie powstrzymywane przed badaniem, czy inne sądy krajowe są „niezależne i bezstronne”. Dalszemu ograniczaniu uległ też udział sędziów w wymiarze sprawiedliwości. Sędziowskie samorządy zostały zastąpione, w istotnych kwestiach, kolegiami tworzonymi przez prezesów sądów mianowanych przez ministra sprawiedliwości. Komisja zwraca też uwagę na wprowadzenie nowych dyscyplinarnych wykroczeń i procedur dyscyplinujących. Sądy apelacyjne nie będą też mogły oceniać składów izb sądów niższych instancji. Ograniczana będzie też rola sędziów w Sądzie Najwyższym w procesie wyboru pierwszego prezesa SN.

Czytaj także:
Koronawirus we Włoszech, Polka relacjonuje, jak wygląda codzienność. „Panika była na początku”

Źródło: TVP Info

Czytaj także

 2