Archeologowie odkopali tablice, przedstawiające scenę z Biblii. Mają 1500 lat

Archeologowie odkopali tablice, przedstawiające scenę z Biblii. Mają 1500 lat

Fragmenty odnalezionego pudełka
Fragmenty odnalezionego pudełka Źródło: University of Innsbruck
Na wykopalisku w Austrii znaleziono tablice, przedstawiające ważną dla chrześcijan scenę z Biblii. Blisko 1500-letnie pudełko z kości słoniowej ozdobiono wizerunkiem Mojżesza na górze Synaj.

Naukowcy z Uniwersytetu w Innsbrucku dokonali niezwykłego odkrycia podczas wykopalisk, prowadzonych na terenie jednego z pierwszych chrześcijańskich kościołów w tej części Europy. Znaleźli pudełko z kości słoniowej, na którym odwzorowano scenę przyjęcia dziesięciu przykazań na górze Synaj przez Mojżesza. Dodatkowo na ścianki cennego przedmiotu naniesiono wizerunki świętych oraz moment wniebowstąpienia Chrystusa.

Niezwykłe odkrycie austriackich archeologów

Badacze stojący za tym odkryciem podkreślali, iż obiekty z okresu początkowego chrześcijaństwa są niezwykle rzadkie. Licząca około 2 tys. lat religia nie zachowała zbyt wielu przedmiotów tak wiekowych. – Zdajemy sobie sprawę, że takie coś zdarza się raz w życiu archeologa – mówił Gerald Grabherr, który przewodził wykopaliskom,

W ocenie austriackich naukowców, odnaleziony przedmiot musiał zostać stworzony nie później niż na sto lat po tym, jak rzymski cesarz Konstantyn przeszedł na chrześcijaństwo i wydał edykt w Mediolanie w 313 roku przed naszą erą, legalizując tę religię i promując tolerancję dla wiary. Swojego odkrycia dokonali oni w południowej części kraju, na terenie gminy Irschen. Pudełko znajdowało się pod marmurowym ołtarzem.

Eksperci nie wiedzą, dlaczego obiekt pozostał w kościele, który w pewnym momencie został opuszczony. Nie są też do końca pewni swojej interpretacji odnośnie wydarzeń, przedstawionych na pudełku. Wiadomo, że uwieczniono na nim samych mężczyzn z brodami i w długich szatach.

Jedna z hipotez mówi o tym, że dzieło ukazuje moment przekazania Mojżeszowi 10 przykazań. Inna sugeruje, że pokazano moment uderzenia laską w skałę, z której popłynęła woda. Badacze są zgodni co do tego, że przedstawione na ścianach pudełka wydarzenia pochodzą ze Starego Testamentu.

Źródło: Daily Mail