Papież: Kuba potrzebuje Kościoła

Papież: Kuba potrzebuje Kościoła

Benedykt XVI napisał w przesłaniu do biskupów Kuby, że kraj ten potrzebuje Kościoła, który krzewi godność osoby ludzkiej, a "siejąc uczucia zrozumienia, miłosierdzia i pojednania przyczynia się do poprawy sytuacji człowieka i społeczeństwa".

Orędzie to papież wystosował z okazji 10. rocznicy historycznej pielgrzymki Jana Pawła II na wyspę, a przekazał je przebywający w Hawanie watykański sekretarz stanu kardynał Tarcisio Bertone.

"Głoszenie Ewangelii wciąż znajduje na Kubie serca, gotowe je przyjąć" - napisał Benedykt XVI. Zauważył jednocześnie, że "niekiedy niektóre wspólnoty chrześcijańskie czują się uciśnione przez trudności, brak środków, obojętność czy nawet nieufność, które mogą wywoływać zniechęcenie".

Kierując słowa otuchy do kubańskiej wspólnoty katolickiej papież z uznaniem zauważył, że ogromnego znaczenia nabiera misja kubańskiego Kościoła na rzecz potrzebujących.

Nawiązując zaś do pielgrzymki polskiego papieża na Kubę w styczniu 1998 roku Benedykt XVI przyznał: "Wspomnienie po 10 latach tych niezapomnianych dni dla Kościoła i narodu kubańskiego, przeżywanych także z przejęciem przez cały świat, jest bez wątpienia obowiązkiem wdzięczności wobec mojego czcigodnego poprzednika, ale również wyrazem żarliwego zamiaru odnowienia autentycznego impulsu ewangelizacyjnego, który on pozostawił".

"Drodzy bracia - napisał papież do kubańskich biskupów - w waszych rękach znajduje się troska o winnicę Pana na Kubie, gdzie Ewangelia dotarła pięć wieków temu, a jej wartości miały wielki wpływ na narodziny narodu, co było dziełem przede wszystkim Sługi Bożego Felixa Vareli i propagatora miłości między Kubańczykami oraz między wszystkimi ludźmi, jakim był Jose Marti".

"W tych wartościach widzieli niezbędny element zgody i szczęśliwej przyszłości Ojczyzny" - przypomniał Benedykt XVI.

Przytoczył także słowa modlitwy, którą Jan Paweł II zakończył homilię podczas mszy w Santiago de Cuba 24 stycznia 1998 roku: "Uczyń z narodu kubańskiego wspólnotę braci i sióstr, aby wszyscy jego członkowie otworzyli szeroko swoje umysły, serca i życie na Chrystusa".

ab, pap

Czytaj także

 0