USA: Rice przestrzega Rosję

USA: Rice przestrzega Rosję

Sekretarz stanu USA Condoleezza Rice ostrzegła Rosję, aby nie próbowała obalić demokratycznego rządu Gruzji, tak jak 40 lat temu ZSRR w drodze interwencji wojskowej państw Układu Warszawskiego usunął liberalną ekipę "praskiej wiosny" w Czechosłowacji.

"To nie jest 1968 rok, rok inwazji Czechosłowacji, kiedy Rosja mogła grozić swym sąsiadom, okupować stolicę i bezkarnie obalić rząd. Rosji nie może się udać zniszczenie niepodległości Gruzji" - powiedziała Rice na konferencji prasowej w  Waszyngtonie.

Zapytana, co zatem zrobią Stany Zjednoczone, jeżeli Moskwa nie ugnie się i  podporządkuje sobie Gruzję, szefowa dyplomacji amerykańskiej zasugerowała -  podobnie jak wcześniej prezydent George W. Bush - że Waszyngton może starać się wykluczyć ją z zachodnich instytucji międzynarodowych, takich jak grupa G-8.

"Rosja to nie Związek Sowiecki. Dąży do integracji z politycznymi, ekonomicznymi i wojskowymi instytucjami systemu międzynarodowego, bo leży w jej interesie, aby być krajem nowoczesnym. Jest jasne, że teraz jest to zagrożone" -  oświadczyła sekretarz stanu.

"Wierzę, że Rosjanie rozumieją, iż posuwanie się za daleko miałoby znaczące konsekwencje dla pozycji Rosji w systemie międzynarodowym i dla wszelkich przyszłych nadziei, że będzie w pełni włączona do tego systemu" - powiedziała Rice.

Podkreśliła, że wkraczając do Gruzji, wojska rosyjskie "znacznie wykroczyły poza to, co było potrzebne dla ochrony swoich sił pokojowych" w Osetii Południowej.

"W pełni uznaję, że ludzie w Południowej Osetii, nawet w Abchazji, mają swoje skargi, ale można te problemy rozwiązywać w drodze międzynarodowej mediacji" -  powiedziała Rice.

Na pytanie, czy nie obawia się, że ewentualne sankcje przeciw Rosji skłonią ją do zerwania wszelkiej współpracy z USA np. w sprawie irańskiego programu nuklearnego, Rice odpowiedziała, że także Rosji powinno zależeć na tym, aby nie dopuścić do uzbrojenia się Iranu w broń atomową.

"Jest dziwne, że ktokolwiek sądzi, iż Rosja, pomagając nam w sprawie Iranu, robi nam łaskę" - powiedziała.

USA skierowały do Gruzji pomoc humanitarną, wysyłając tam w tym celu m.in. wojskowy samolot transportowy C-17. Rice zaznaczyła jednak, że misja ta nie wykroczy poza zadania ściśle humanitarne.

"Chcemy, by drogi i trasy przelotowe były otwarte dla tej pomocy. Nie jest zamiarem USA przejmowanie kontroli nad tymi trasami" - oświadczyła sekretarz stanu.

ND, PAP

Czytaj także

 0