Trzeci Maja - święto Litwy?

Trzeci Maja - święto Litwy?

Dodano:   /  Zmieniono: 
Uroczysta akademia, która się odbyła w wtorek w  Litewskiej Narodowej Bibliotece im. Martynasa Mażvydasa zainaugurowała obchody święta Konstytucji 3 Maja w Wilnie.
Rocznica konstytucji była wcześniej na Litwie ignorowana, Litwini uznawali ją za święto polskie, nie swoje.
Poseł, prof. Vytautas Landsbergis, b. prezydent, przypomniał tymczasem, że Konstytucja składa się z dwóch części: Ustawy Rządowej, uchwalonej 3 maja 1791 r. i Zaręczenia Wzajemnego Obojga Narodów. Przyjęto go 10 października 1791 r.
"Szlachta litewska była wówczas zadowolona, gdyż zyskała to, co  utraciła przy podpisaniu Unii Lubelskiej - równość pomiędzy obojgiem narodów. A my mamy dzisiaj powody do dumy ze wspólnego dziedzictwa" - powiedział Landsbergis.
Juozas Tumelis, doktor nauk humanistycznych, działacz Sajudisu, zaznaczył, że Konstytucja w jakiejś mierze ma swój wpływ na  dzisiejsze bardzo dobre stosunki polsko-litewskie. "Nasza zgoda okazała się silniejsza, aniżeli niezgoda" - podkreśliił. W jego ocenie, "przez wiele lat niewoli i dla Polaków, i dla Litwinów Konstytucja była symbolem niepodległości, pomostem między wolną przeszłością i wolną przyszłością".
Przewodniczący Litewskiej Partii Konserwatywnej, poseł Vytautas Landsbergis uważa, że dzień przyjęcia Konstytucji 3 Maja, jest również świętem Litwy i w przyszłości powinien być uznany i przez nią za święto państwowe.
"3 maja jest ważnym dniem w historii Polski, ale również w  historii naszego państwa i o tym należy mówić. Uważam, że w  przyszłości na Litwie ten dzień powinien być obchodzony jako święto państwowe" - uważa Landsbergis.
les, pap
 0

Czytaj także