Niemcy się wycofują?

Niemcy się wycofują?

Dodano:   /  Zmieniono: 
Pełnomocnik rządu niemieckiego ds odszkodowań Otto Lambsdorff, wbrew wcześniejszym wypowiedziom innych polityków RFN, zapowiada kolejne opóźnienie wypłat odszkodowań.
Lambsdorff - po zapoznaniu się z treścią uzasadnienia werdyktu sędzi Shirley Kram - wyraził sceptycyzm co do możliwości szybkiego rozpoczęcia wypłat odszkodowań. Według Lambsdroffa, sędzia obwarowała odrzucenie pozwów przeciwko bankom, warunkami, które dla niemieckiego przemysłu są nie do przyjęcia. Zastrzegła ona mianowicie, że osoby skarżące banki muszą otrzymać zadośćuczynienie z  funduszu odszkodowań, a na to - wskazał Lambsdorff - nie  przewidziano pieniędzy. Werdykt Kram nie ustanawia więc zdaniem Lambsdorffa pokoju prawnego, co oznacza, że Bundestag w dalszym ciągu nie może przyjąć uchwały, niezbędnej do podjęcia wypłat.
Negocjator zapowiedział, że  podtrzymany zostanie niemiecko-amerykański wniosek do sądu wyższej instancji, by sędzię odsunąć od sprawy odszkodowań.
les, pap
 0

Czytaj także