NATO w Wilnie

NATO w Wilnie

W Wilnie rozpoczęło się posiedzenie Zgromadzenia Parlamentarnego NATO - pierwsze tego typu spotkanie na  poradzieckim terytorium.
Biorą w nim udział deputowani z krajów członkowskich NATO i państw współpracujących. Rosja odmówiła przysłania swej delegacji wyrażając w ten sposób sprzeciw przeciwko aspiracjom Litwy wstąpienia do NATO.

Litwa była jednym z pierwszych krajów poradzieckich, który zwrócił się o przyjęcie do NATO. Litwini nie znaleźli się w  pierwszej fali poszerzenia Sojuszu w 1999 roku, kiedy to przyjęto Polskę, Czechy i Węgry. Jednak są rozpatrywani jako poważni kandydaci na członków i liczą na to, że zostaną zaproszeni do NATO w czasie przyszłorocznego szczytu Sojuszu w Pradze.
les, pap

Czytaj także

 0