Bezowocne rozmowy

Bezowocne rozmowy

Negocjatorzy izraelscy i palestyńscy spotkali się we  wtorek wieczorem. Po dwóch godzinach rozmów oświadczyli, że nie zdołali się porozumieć.
Negocjatorzy szukali porozumienia się w sprawie położenie kresu przemocy na Bliskim Wschodzie i wznowienia negocjacji pokojowych. Zapowiedzieli jednak, że ich dialog będzie kontynuowany.
Do spotkania przedstawicieli obu zwaśnionych stron doszło w  Ramallah, na Zachodnim Brzegu Jordanu, z inicjatwy amerykańskiego wysłannika na Bliski Wschód Williama Burnsa.
Ze strony izraelskiej uczestniczył w nim generał-major Icchak Eitan, a palestyńskiej - Haj Ismail Dżaber, dowódca sił palestyńskich na Zachodnim Brzegu.
Strony oznajmiły, że kolejna sesja rozmów odbędzie się w czwartek w Strefie Gazy.
Burns stara się nakłonić Izraelczyków i Palestyńczyków do  przyjęcia planu rozwiązania konfliktu, zaproponowanego w raporcie międzynarodowej komisji, na której czele stał były senator USA George Mitchell. Raport zaleca natychmiastowe i bezwarunkowe zawieszenie broni oraz odbudowę zaufania jako niezbędne dla  wznowienia rozmów pokojowych.
Komisja Mitchella zarekomendowała m.in. wstrzymanie budowy osiedli żydowskich na terenach okupowanych, zezwolenie Palestyńczykom na  powrót do pracy w Izraelu i zakończenie sporów o zwrot podatków Autonomii. Strona palestyńska powinna natomiast uwięzić terrorystów.
les, pap

Czytaj także

 2
  •  
    SpFlin︅g.︅c︅om - świеtny serwis rаndkowy dlа dоrosłych z intеligеntnym systemem wyszukiwaniа, аbу znаlеźć pаrtnerа seksuаlnego
    •  
      SpFling.com - świetny serwis randkowy dla dorosłych z inteligentnym systemem wyszukiwania, aby znaleźć partnera seksualnego