Rosja jest wypłacalna

Rosja jest wypłacalna

Rosja najprawdopodobniej nie będzie się domagała od swoich zagranicznych wierzycieli restrukturyzacji długu w ciągu dwóch najbliższych lat.


Rosyjski premier Michaił Kasjanow uważa, że przy właściwej analizie i odpowiednim określeniu priorytetów polityki rządu, Rosja jest w stanie spłacać swoje długi rozpisane na lata 2002-2003.

Całkowite zadłużenie Rosji wynosi 146 mld dolarów. W 2003 roku ma ona spłacić zagranicznym wierzycielom 19,5 mld dolarów, a w 2002 ok. 14 mld dolarów.

Pieniądze na spłatę długu mają pochodzić w dużym stopniu z  planowanej nadwyżki budżetowej, wynikającej z przewidywanych wpływów ze sprzedaży surowców energetycznych, głównie ropy naftowej, oraz prywatyzacji.

em, pap
.

Czytaj także

 0