Polsko-niemieckie konsultacje w Dreźnie

Polsko-niemieckie konsultacje w Dreźnie

Rozszerzenie Unii Europejskiej i ochrona środowiska między innymi będą omawiane podczas IV polsko-niemieckich konsultacji międzyrządowych, które rozpoczęły się we Frankfurcie nad Odrą.
W programie konsultacji przewidziano rozmowy dwustronne szefów rządów i szefów poszczególnych resortów, a także rozmowy plenarne, które mają podsumować rozmowy dwustronne.

Ma też zostać podpisane porozumienie międzyresortowe w sprawie realizacji wspólnych programów pilotażowych w dziedzinie ochrony środowiska w celu zmniejszenia tzw. transgranicznych zanieczyszczeń.

Rozmowy dotyczyć będą także m.in. wymiany młodzieży oraz walki ze zorganizowaną przestępczością.

Jerzy Buzek i Gerhard Schroeder wezmą udział w dyskusji z polską i niemiecką młodzieżą na Uniwersytecie Europejskim "Viadrina", która od ubiegłego tygodnia uczestniczyła w warsztatach politycznych "Europa - inna, większa, ale jaka?".

Oprócz kanclerza Niemiec i polskiego premiera w konsultacjach udział wezmą ze strony niemieckiej szef dyplomacji Joschka Fischer oraz szefowie resortów: obrony Rudolf Scharping, spraw wewnętrznych Otto Schily oraz rodziny i młodzieży Christine Bergmann. Ze strony polskiej do Frankfurtu przybyli ministrowie spraw zagranicznych Władysław Bartoszewski, spraw wewnętrznych i administracji Marek Biernacki, obrony Bronisław Komorowski i edukacji Edmund Wittbrodt.

em, pap

Czytaj także

 0