PE: wstrzemięźliwa ocena dialogu UE - Białoruś

PE: wstrzemięźliwa ocena dialogu UE - Białoruś

Parlament Europejski przyjął rezolucję, w której dokonał raczej wstrzemięźliwej oceny nawiązanego w październiku ubiegłego roku dialogu UE-Białoruś. Posłów martwi sytuacja praw człowieka; domagają się podjęcia dialogu z Białorusią na ten temat.

W rezolucji PE wezwał też władze w Mińsku do rejestracji telewizji Biełsat (a Komisję Europejską do przyznania jej wsparcia finansowego) oraz udzielenia zgody na działalność Europejskiego Uniwersytetu Humanistycznego.

Eurodeputowani poparli niedawną decyzję ministrów spraw zagranicznych "27" o  zawieszeniu sankcji wizowych wobec niektórych urzędników białoruskich na kolejne dziewięć miesięcy, przy ich jednoczesnym prawnym utrzymaniu w mocy przez kolejny rok.

Domagają się jednak, by intensyfikacja dialogu politycznego między UE a  Białorusią zależała "od zniesienia ograniczeń wolności i położenia kresu przemocy wobec uczestników opozycyjnych protestów i działaczy praw człowieka". Dlatego europosłowie wezwali do bezzwłocznego uwolnienia przedsiębiorców: Mikoły Autuchowicza, Jurego Lawonaua i Uładzimira Asipenki oraz młodego działacza opozycji Arcioma Dubskiego, a także rewizji wyroków ograniczenia wolności nałożonych na uczestników demonstracji w styczniu.

Eurodeputowani apelują, by rząd białoruski wykorzystał następne dziewięć miesięcy na osiągnięcie postępu w takich dziedzinach jak reforma białoruskiego prawa wyborczego, zapewnienie równych praw wszystkim przedstawicielom mediów, zapewnienie swobody stowarzyszeń i zrzeszania się, zaprzestanie praktyk zwalniania i wydalania z pracy oraz uniwersytetów z przyczyn politycznych oraz  przymusowego wcielania do wojska.

PE domaga się też włączenia białoruskiej opozycji demokratycznej i  społeczeństwa obywatelskiego do dialogu między UE a Białorusią. Na brak takiego dialogu skarżyli się między innymi niektórzy liderzy opozycji jak Anatol Labiedźka i Alaksandr Kazulin.

Eurodeputowani apelują też o uznanie Związku Polaków na Białorusi kierowanego przez Andżelikę Borys, wybraną ponownie na stanowisko przewodniczącej podczas zjazdu organizacji 15 marca 2009 roku.

"Jeśli te kryteria zostaną spełnione, Rada i Komisja Europejska powinny rozważyć możliwość całkowitego zniesienia zakazu podróżowania, a także przyjęcia środków na rzecz ułatwienia postępu gospodarczo-społecznego i przyspieszenia procesu reintegracji Białorusi z europejską rodziną demokratycznych narodów" -  czytamy w rezolucji.

PE wezwał też państwa UE i Komisję Europejską do zmniejszenia opłat wizowych dla obywateli Białorusi wjeżdżających na obszar Schengen i uproszczenia procedury wydawania wiz.

ND, PAP

Czytaj także

 0