Powrót cara

Powrót cara

Dodano:   /  Zmieniono: 
Parlament Bułgarii zatwierdził byłego cara Symeona II na stanowisku premiera. Zaaprobował także przedstawiony przez premiera skład rządu.
Symeon oświadczył w swoim przemówieniu, że rząd chce przede wszystkim stworzyć przychylne warunki dla działalności kapitału rodzimego i zagranicznego, zapewnić wejście Bułgarii do UE i NATO oraz przyspieszyć rozwój turystyki i rolnictwa.
"Chcę marzyć o bogatszej, bardziej moralnej, silniejszej, sprawiedliwszej Bułgarii. Podczas kampanii wyborczej mówiłem do was >>Wierzcie mi<<. Dzisiaj chcę powiedzieć: >>Wierzcie w siebie<<" - tak zakończył wystąpienie były car, którego ugrupowanie wygrało wybory parlamentarne trzy tygodnie temu.
Za zatwierdzeniem nowego premiera głosowało 147 deputowanych z Ruchu Narodowego Symeon II oraz ze współtworzącego koalicję rządową Ruchu na Rzecz Praw i Swobód (jest to polityczna reprezentacja mniejszości tureckiej). 50 posłów było przeciw, a 41 wstrzymało się od głosu. Rząd Symeona poparło również sześciu posłów z obozu lewicy. Bułgarski parlament liczy łącznie 240 deputowanych. Koalicja byłego cara ma w nim 121 miejsc.
Były car i jego ministrowie złożyli przysięgę na konstytucję republikańską. Na specjalne życzenie Symeona, na pulpicie położono Biblię i postawiono krzyż. Symeon złożył przysięgę w obecności prawosławnego patriarchy Bułgarii Maksyma. Obecni byli także prezydent Petyr Stojanow i główny mufti Bułgarii Sali Mechmed.
nat, pap
 0

Czytaj także