Powrót Zahira

Powrót Zahira

Jak informują osoby z otoczenia żyjącego na  emigracji we Włoszech króla Afganistanu, Zahir Szah wkrótce zamierza udać się do Kabulu.
87-letni Zahir Shah przebywa na wygnaniu w Rzymie od 1973 r. Na  jego czynny udział w procesie demokratyzacji Afganistanu liczy specjalny wysłannik ONZ ds. Afganistanu, Ibrahim Brahimi. Pięcioetapowy plan opracowany przez Brahimiego zakłada, że  Tymczasowej Radzie, złożonej z Afgańczyków wszystkich narodowości, zwołanej pod egidą ONZ, przewodziłaby osobistość symbolizująca jedność narodową. Taką osobistością może być eksmonarcha.
Zahir Szah po powrocie do Afganistanu miałby wziąć udział w Loja Dżirga, tradycyjnej radzie przywódców plemiennych, zbierającej się tylko na terytorium kraju. Według planu Brahimiego, Loja Dżirga ma  zebrać się jednak dopiero po wprowadzeniu w Kabulu administracji tymczasowej. Źródła zbliżone do otoczenia króla Zahira Szaha, jak podaje włoska agencja prasowa ANSA, utrzymują, że trwają prace nad realizacją tego projektu.
les, pap

Czytaj także

 0