Kurczaki dla Fidela

Kurczaki dla Fidela

Dodano:   /  Zmieniono: 
Pierwsze od prawie 40 lat statki z amerykańską żywnością wpłynęły do portu w Hawanie. Rodzi to nadzieje na nawiązanie stałej wymiany handlowej.
W Stanach Zjednoczonych od 1963 roku obowiązuje embargo prawie zupełnie zakazujące handlu z Kubą rządzoną przez Fidela Castro. W  ubiegłym roku Kongres złagodził to prawo zezwalając na sprzedaż żywności w celach humanitarnych, pod warunkiem, że nie będzie ona finansowana ze źródeł amerykańskich.
Kuba przez wiele miesięcy odmawiała skorzystania z ustawy, żądając całkowitego zniesienia embarga, ale w ubiegłym tygodniu Castro ogłosił zakup 24 tys. ton kukurydzy i 500 ton kurczaków. "To przyjacielska odpowiedź na przyjacielską ofertę" - powiedział.
les, pap
 0

Czytaj także