Zaprzysiężenie rządu Afganistanu (aktl.)

Zaprzysiężenie rządu Afganistanu (aktl.)

W Kabulu, w gmachu ministerstwa spraw wewnętrznych zaprzysiężono tymczasowy rząd Afganistanu, na którego na czele stanął Pusztun, Hamid Karzaj.
Nowo zaprzysiężony premier Afganistanu Hamid Karzaj powiedział, że nie ma wątpliwości co do tego, iż wyzwania przed jego koalicyjnym rządem są trudne. Karzaj przejmuje władzę po trwającej 23 lata serii wojen i pięciu latach rządów talibów.
"Jeżeli damy Afgańczykom, to co im obiecaliśmy, dzisiejszy dzień będzie uważany za wielki, jeżeli nie, zostaniemy zapomniani" - powiedział 44-letni pasztuński komendant, wyznaczony na premiera na początku grudnia przez uczestników wewnątrzafgańskiej konferencji w Bonn.
Nowy premier, który wraz z 29-osobowym gabinetem ma sprawować władzę przez najbliższe sześć miesięcy zapowiedział, że jego głównym zadaniem będzie odbudowa gospodarki i przywrócenie narodowi poczucia bezpieczeństwa.
Zauważył przy tym, że bez pomocy z zewnątrz jest to praktycznie niemożliwe, a główną przeszkodę w rozwoju stanowi fakt, że całe pokolenia Afgańczyków pozbawione były edukacji zaś większość społeczeństwa jest niepiśmienna.
Karzaj pozytywnie odniósł się do idei powołania komisji sądzącej zbrodnie popełnione w przeszłości. Nie sprecyzował jednak, czy miałaby ona sądzić jedynie talibów, czy też sprawujące przed nimi władzę rządy mudżahedinów i komunistów.

Nowozaprzysiężony premier zaapelował o "pojednanie i pomoc międzynarodową" w odbudowie zniszczonego wojnami kraju. "Powinniśmy zjednoczyć nasze wysiłki aby zapomnieć bolesną przeszłość. Jako bracia i siostry powinniśmy działać na rzecz nowego Afganistanu. Nasz kraj zaznał zniszczeń. Wszyscy Afgańczycy muszą ciężko pracować", powiedział w wystąpieniu podczas uroczystości zaprzysiężenia nowego gabinetu w Kabulu.
W ceremonii, która odbyłasię przy wzmocnionych środkach bezpieczeństwa, brało udział około dwóch tysięcy osób - przedstawicieli wszystkich 31 afgańskich prowincji, przedstawiciel ONZ, zaproszeni zagraniczni goście i dziennikarze.
nat, pap

Czytaj także

 0