Twardy jak Szaron (aktl.)

Twardy jak Szaron (aktl.)

Premier Izraela Ariel Szaron, mimo iż potrzebuje poparcia ortodoksyjnej partii Szas, usunął ze swego gabinetu 4 ministrów z tego ugrupowania.
Deputowany Eli Oshaya z Partii Pracy, która tworzy koalicję Szarona, powiedział w telewizji, że otrzymał informację o  zdymisjonowaniu przez Szarona czterech ministrów.

Szas, czyli Sefradyjska Partia Strażników Tory, jest trzecim najliczniejszym ugrupowaniem w Knesecie.

Komentator polityczny Yaron Deckel powiedział, że mimo decyzji Szarona, koalicja dalej zachowa kontrolę w 120-osobowym parlamencie, gdyż dysponuje 65 mandatami.

Dymisje stanowiły odpowiedź szefa rządu na głosowanie przez nich w Knesecie przeciwko rządowemu projektowi uzdrowienia finansów państwa.

Zarówno Szas, jak i Lista Tory, uznały projekt za "antyspołeczny" - wymierzony przeciwko najbiedniejszym obywatelom. Szaron proponował przede wszystkim rygorystyczne ograniczenie wydatków budżetowych argumentując, że znaczne fundusze powinny zostać przeznaczone na zapewnienie bezpieczeństwa kraju. Projekt zakłada ograniczenie wydatków na cele socjalne oraz wzrost podatków.

Projekt Szarona został odrzucony przez parlament stosunkiem głosów 47:44; przeciwko głosowali m.in. deputowani z Szas i Listy Tory.

Bezpośrednio po decyzji premiera odwołującej ministrów i  wiceministrów z obu partii kierownictwo Szas zapowiedziało, że  jest "otwarte" na rozmowy w sprawie nadzwyczajnego planu gospodarczego Szarona. Decyzja o dymisji wchodzi w życie w ciągu 48 godzin - stąd też premier może jeszcze uniknąć kryzysu.

Odejście z rządu obu partii - wchodzących w skład koalicyjnego gabinetu Szarona - oznaczać będzie utratę przez rząd zdecydowanej większości w parlamencie. Dotychczas Szaron mógł liczyć na poparcie 82 (na 120 ogółem) deputowanych w Knesecie; po wyjściu z koalicji Szas i Zjednoczonej Listy Tory, dysponowałby tylko 60 mandatami. W praktyce oznaczać to może, że nie będzie w stanie odrzucić wniosku o wotum nieufności, co z kolei oznaczałoby nowe wybory.

Podobna sytuacja miała miejsce, gdy Szaron obejmował rządy. Szas wycofała się z gabinetu jego poprzednika, Ehuda Baraka, który tym samym został zmuszony do rozpisania przedterminowych wyborów.

les, pap

Czytaj także

 0