Unijne ultimatum dla Węgier. "Mają miesiąc na zmianę kontrowersyjnych ustaw"

Unijne ultimatum dla Węgier. "Mają miesiąc na zmianę kontrowersyjnych ustaw"

Viktor Orban (fot. PAP/Radek Pietruszka)
Komisja Europejska dała rządowi Węgier miesiąc na poprawienie kontrowersyjnych ustaw dotyczących wieku emerytalnego sędziów oraz ochrony danych osobowych. Jeśli Węgry się nie dostosują, grozi im sprawa w Trybunale Sprawiedliwości UE.
Decyzja KE to kolejny etap otwartych wobec Węgier 17 stycznia dwóch z trzech procedur o naruszenie prawa unijnego: w sprawie ograniczenia niezależności urzędu ds. ochrony danych osobowych oraz  obniżenia obowiązkowego wieku emerytalnego sędziów z 70 do 62 lat, co - zdaniem węgierskiej opozycji - ma być sposobem na pozbycie się niektórych sędziów. - Środki podjęte przez Węgry nie odpowiadają na wszystkie nasze zarzuty - powiedziała rzeczniczka KE Pia Ahrenkilde Hansen. Dodała, że decyzja kolegium komisarzy została przyjęta po dyskusji "konkretnej, opartej na faktach i analizie prawnej".

Komisja Europejska stawia ultimatum

Powołując się na pilność i wagę spraw, KE postanowiła skrócić - ze  zwyczajowych w drugim etapie procedury o naruszenie unijnego prawa dwóch miesięcy do jednego miesiąca - czas, jaki Węgry mają na odpowiedź. Ahrenkilde przyznała, że w przeciwnym razie opcja skierowania pozwu do  Trybunału Sprawiedliwości UE pozostaje otwarta, ale "nie ma podstaw, by  myśleć, że Węgrom nie uda się w ciągu tego krótkiego okresu w pełni odpowiedzieć na zarzuty KE".

- Węgry odpowiedziały na niektóre prawne zastrzeżenia Komisji, ale  wciąż mamy poważne wątpliwości dotyczące potencjalnych naruszeń przepisów UE w odniesieniu do przewidywanego, obowiązkowego przejścia na  emeryturę 274 sędziów i prokuratorów na Węgrzech oraz niezależności urzędu ochrony danych. Teraz, wraz z drugim etapem procedury karnej, jest kluczowe, by władze węgierskie szybko rozwiały te prawne zastrzeżenia. Chciałbym zobaczyć prawdziwe zmiany tego kwestionowanego ustawodawstwa - powiedziała odpowiedzialna za obie sprawy komisarz ds. sprawiedliwości i praw podstawowych Viviane Reding.

Odpowiedź Węgier niewystarczająca

KE, która jest strażniczką unijnego prawa i traktatów, uznała za  niesatysfakcjonującą odpowiedź Węgier z 17 lutego na postawione zarzuty o  łamanie unijnego prawa. Zdaniem KE ustawa o zmianie wieku emerytalnego sędziów wymaga okresu przejściowego, z którego powinni skorzystać sędziowie obecnie sprawujący swe funkcje. - Cieszę się, że Węgry są gotowe do skorygowania prawa o centralnym banku. Potrzebujemy jednakże wyraźnych zobowiązań i dowodów, na przykład odzwierciedlonych w projekcie ustawy. Na podstawie odpowiedzi na nasze pisma, KE podejmie decyzję o kontynuacji lub nie sprawy o naruszenie przepisów - powiedział komisarz ds. walutowych Olli Rehn.

Kontrowersyjną ustawę o banku centralnym parlament, zdominowany przez partię Fidesz premiera Orbana, przyjął przed Nowym Rokiem. Od tego czasu szef KE Jose Manuel Barroso naciskał na Orbana, by zmienił ustawę tak, aby szanowała niezależność banku centralnego. KE oraz  Międzynarodowy Fundusz Walutowy stawiały to jako warunek nowej pomocy dla Węgier rzędu 15-20 mld euro. Wszczęcie trzech postępowań przez KE 17 stycznia to efekt analizy prawnej węgierskich ustaw. - Naszą intencją nie jest pójście do sądu. Ale jeśli nie będzie porozumienia w jednym czy dwóch punktach, to wówczas będzie to okazja, by rozstrzygnąć je ostatecznie - mówił w lutym węgierski dyplomata w  Brukseli.

Węgry są ostatnio na cenzurowym w KE. Poza wspomnianymi procedurami o  naruszenie unijnego prawa, KE zagroziła pod koniec lutego, że zamrozi Węgrom od 2013 roku dostęp do prawie pół miliarda euro z Funduszu Spójności, jeśli do tego czasu rząd nie przyjmie odpowiednich środków, by trwale zredukować nadmierny deficyt budżetowy do dozwolonych 3 proc. PKB. - Nie ma żadnego związku między tymi różnymi sprawami - zapewniła Ahrenkilde.

Trybunał Sprawiedliwości przeciwko Węgrom?

Z kolei rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości wydał opinię na niekorzyść Węgier w jej sporze ze Słowacją. Orzekł, że  Słowacja nie złamała prawa UE do swobodnego przemieszczania się obywateli, kiedy odmówiła w 2009 roku ówczesnemu prezydentowi Węgier Laszlo Solyomowi prawa wjazdu na swe terytorium, gdzie chciał wziąć udział w organizowanej przez węgierską mniejszość uroczystości odsłonięcia pomnika św. Stefana, założyciela państwa i pierwszego króla Węgier.

Jednocześnie KE postanowiła zawiesić trzecią procedurę o naruszenie prawa UE w sprawie ograniczenia niezależności banku centralnego, uznając za wystarczające poprawki wniesione przez rząd premiera Viktora Orbana.

ja, PAP

 

Czytaj także

 4
  • Szuła Muła IP
    Wolność dla Grecji.Grecja Kraj Wolny ma prawo sam o sobie decydować.Precz z bankami i wszelkiej maści pomocą z Brukseli i dyktatem euro.
    • Matwiej Szuła IP
      Wolność dla Węgier.Węgry Kraj Wolny ma prawo sam o sobie decydować.Precz z socjalistami i wszelkiej maści lewactwem z Brukseli i dyktatem.