Duchy dzielą i łączą polityków

Duchy dzielą i łączą polityków

Kontrowersyjna ceremonia wypędzania złych duchów doprowadziła na Grenlandii najpierw do kryzysu rządowego, a następnie do powstania wielkiej koalicji.
W Nuuk - stolicy Grenlandii - poinformowano, że  socjaldemokratyczna partia Siumut będzie przez najbliższe cztery lata współrządzić z konserwatystami z partii Atassut. Szefem rządu pozostaje Hans Enoksen z Siumut.

Duchy wypędzała eskimoska "egzorcystka" Manguak Berthelsen, żeby poprawić klimat w stosunkach między miejscowymi i duńskimi urzędnikami na Grenlandii.

Po grudniowych wyborach Enoksen zawiązał koalicję z  reprezentującą Inuitów (Eskimosów) lewicową Wspólnotą Ludzką (IA). Kiedy jednak szef biura Enoksena zarządził wypędzanie złych duchów ze wszystkich pomieszczeń urzędowych, IA zerwała koalicję.

Grenlandia, duńska kolonia w latach 1721-1953, jest od 1953 roku częścią Królestwa Danii. Od 1 maja 1979 roku ma autonomię wewnętrzną z wyłączeniem kontroli nad bogatymi zasobami naturalnymi wyspy. W gestii Danii pozostaje ponadto polityka zagraniczna i obronna.

Grenlandia w przeciwieństwie do Danii nie wchodzi w skład Unii Europejskiej. Opuściła EWG (poprzedniczkę UE) w 1985 roku w wyniku referendum. Mieszkańcy Grenlandii obawiali się, że Bruksela będzie w nadmiernym stopniu decydować o rybołówstwie kraju, kluczowym sektorze gospodarki.

sg, pap

Czytaj także

 0