Woda dla spragnionych

Woda dla spragnionych

W Kyoto rozpoczęło się w niedzielę trzecie światowe forum poświęcone problemom wody. Na świecie ponad 1,4 miliarda ludzi pozbawionych jest dostępu do wody pitnej.
Forum potrwa do 23 marca i zakończy się spotkaniem na szczeblu ministerialnym. Weźmie w nim udział 10 tysięcy delegatów z ponad 160 krajów.

W ciągu ośmiu dni obrad - które toczyć się będą w trzech japońskich prefekturach: Kyoto, Osaka i Shiga - odbędzie się około 350 posiedzeń poświęconych czterdziestu tematom. Omawiane będą takie sprawy jak woda i ubóstwo, zmiany klimatyczne, woda jako przyczyna konfliktów, nowe technologie irygacji oraz finansowanie infrastruktury wodnej.

Rzecz idzie nie tylko o udzielenie pomocy około 2,7 miliarda ludzi, którzy - jak się zakłada - będą w 2025 roku cierpieć na  niedostatek wody, lecz również o ocalenie rzek, jezior i innych zbiorników, jak też około pięciu milionów ludzi umierający co roku w wyniku chorób związanych z wodą.

Po dyskusji na każdy z czterdziestu tematów spisane zostaną wnioski, które będą przekazane obradującym w dniach 22-23 marca ministrom z blisko 150 krajów. Na zakończenie obrad uchwalona zostanie Deklaracja z Kyoto jak też opracowany zostanie plan działania, który będzie zawierał listę konkretnych projektów uznanych za priorytetowe.

em, pap

Czytaj także

 0