ZBiR-owi nie!

ZBiR-owi nie!

Białoruska inteligencja zaapelowała do wszystkich obywateli o wspólne wysiłki w celu wyprowadzenia Białorusi z kryzysu oraz o podjęcie walki o swobody demokratyczne.
W zjeździe białoruskiej inteligencji Mińsku, który odbywał się pod hasłem: "Niezależna Białoruś - wolne i zamożne społeczeństwo", wzięło udział ponad 500 delegatów z całego kraju, głównie z kręgów inteligenckich związanych z opozycją.

Uczestnicy ubolewali, że część białoruskiej inteligencji godzi się na naruszanie swoich i współobywateli demokratycznych praw. Tymczasem, zdaniem delegatów, właśnie inteligencja jest odpowiedzialna za rozwiązanie trudności, z jakimi obecnie boryka się Białoruś.

Najpoważniejsze w tej chwili problemy, według inteligencji, to  kryzys gospodarczy, łamanie praw człowieka i tłumienie wolności prasy, próby przedłużenia kadencji prezydenckiej przez prezydenta Aleksandra Łukaszenkę oraz groźba włączenia Białorusi w skład Rosji.

W przyjętej rezolucji podkreślono, że białoruska inteligencja "wszelkimi dostępnymi środkami" będzie walczyć o zachowanie niezależności kraju.

"Apelujemy do partii politycznych, ruchów społecznych i organizacji o zaniechanie sporów, przezwyciężenie podziałów i zjednoczenie się w imię głównego celu - powrotu Białorusi na drogę demokratycznego rozwoju i zapewnienia jej godnego miejsca w rodzinie cywilizowanych i wolnych narodów Unii Europejskiej" - napisano w dokumencie.

em, pap

Czytaj także

 0