Janukowycz zgodzi się na wyjazd Tymoszenko, jeśli...

Janukowycz zgodzi się na wyjazd Tymoszenko, jeśli...

Julia Tymoszenko (fot. Wprost) / Źródło: Wprost
Prezydent Ukrainy, Wiktor Janukowycz poinformował, że jest gotów podpisać dokument zezwalający byłej premier skazanej na karę więzienia wyjazd do Republiki Federalnej Niemiec, jeśli zgodzi się na to wcześniej Rada Najwyższa – parlament Ukrainy.
Wyjazd Julii Timoszenko spowodowany jest jej chorobą kręgosłupa, która spotęgowała się podczas jej pobytu w kolonii karnej. Dotychczas władze z Kijowa nie chciały zgodzić się na jej wyjazd z kraju.

Uwolnienie Tymoszenko to jeden z warunków, od spełnienia których Unia Europejska uzależnia podpisanie umowy stowarzyszeniowej z Ukrainą. Misję mającą na celu poprawienie losu Tymoszenko z ramienia Parlamentu Europejskiego prowadzą wspólnie Aleksander Kwaśniewski i Pat Cox.

Ukraina spełniła natomiast dwa inne warunki, stawiane jej przez Brukselę - zmieniła prawo wyborcze i rozpoczęła reformę wymiaru sprawiedliwości.

Polskieradio.pl, ml

Czytaj także

 0