Hrywny wyborcze

Hrywny wyborcze

Premier Ukrainy poinformował że dochody budżetu państwa w drugiej połowie roku wzrosną o dodatkowe 7,4 mld hrywien. Pieniądze te zostaną przeznaczone na zwiększenie emerytur, zasiłków i pensji.
Ukraińcy mają odczuć podwyżki w przededniu zaplanowanych na 31 października wyborów prezydenckich, w których ma wystartować m.in. premier Ukrainy Wiktor Janukowycz.

W trakcie posiedzenia rządu premier poinformował, że Państwowa Administracja Podatkowa została zobowiązana dodatkowo przekazać do  budżetu 2,1 mld hrywien, Urząd Celny - 2 mld, a inne ministerstwa -  1,5 mld czyli łącznie 5,6 mld hrywien.

Premier nie powiedział, skąd ma napłynąć pozostałe 1,8 mld, ale  przewodniczący Funduszu Majątku Państwowego (ministerstwa prywatyzacji) Mychajło Czeczetow uważa, że nie jest to problem.

"Pieniądze mamy. Pochodzą z prywatyzacji Kryworiżstali", powiedział Czeczetow w rozmowie z dziennikarzami. W poniedziałek Fundusz sprzedał 93 proc. akcji największego ukraińskiego kombinatu metalurgicznego. Konsorcjum założone niedawno przez zięcia prezydenta Ukrainy Wiktora Pinczuka i biznesmena z Doniecka Rinata Achmetowa zapłaciła za nie 4,3 mld hrywien czyli ok. 800 mln dolarów.

Premier Janukowycz poinformował, że z dodatkowych 7,4 mld hrywien 70 proc. zostanie przeznaczonych na zwiększenie osłon socjalnych, służbę medyczną, szkolnictwo, kulturę i naukę, likwidację zadłużenia z tytułu wynagrodzeń wobec pracowników sfery budżetowej. Miliard hrywien rząd przeznaczy na rozwój socjalny wsi.

Minimalna płaca wzrośnie z 205 do 237 hrywien (45 dolarów), stypendia dla studentów wzrosną dwukrotnie. Zwiększą się świadczenia dla matek samotnie wychowujących dzieci, dla ofiar wybuchu w Czarnobylu, osób chorych na gruźlicę i AIDS, dla wdów oficerów i wielu innych kategorii ludności.

Janukowycz podkreślił na posiedzeniu gabinetu, że jego rząd ma  obowiązek zwiększyć płace i świadczenia socjalne, gdyż widać znaczną poprawę sytuacji ekonomicznej kraju.

Ministerstwo gospodarki niedawno skorygowało w górę prognozę wzrostu gospodarczego na rok 2004 z 4,8 proc. na 9,5 proc. Według wyliczeń resortu w praktyce oznacza to zwiększenie dochodów budżetu państwa o około 4 mld hrywien.

Przygotowany już przez rząd projekt nowelizacji ustawy budżetowej na rok 2004 wkrótce ma być przekazany do parlamentu.

ss, pap

Czytaj także

 0