KE zwiększy kwotę mleczną dla Polski

KE zwiększy kwotę mleczną dla Polski

Dodano:   /  Zmieniono: 
Komisja Europejska wyraziła zgodę na uruchomienie dla Polski tzw. rezerwy restrukturyzacyjnej zwiększającej hurtową kwotę mleczną o ponad 416 tys. ton mleka -  poinformowało Ministerstwo Rolnictwa.
"Dobrze, że KE przyznała Polsce rezerwę restrukturyzacyjną, gdyż zwiększy ona nasz limit produkcji mleka. Mimo, że będziemy mogli produkować teraz ok. 9 mld kg mleka (kwota hurtowa) to i tak kwota ta jest zbyt mała w stosunku do możliwości polskich producentów" - skomentował w piątek decyzję KE wicepremier, minister rolnictwa Andrzej Lepper.

Lepper zaznaczył, że prowadził w tym tygodniu rozmowy m.in. na  temat kwot mlecznych z przebywającą w Polsce Komisją Rolnictwa Parlamentu Europejskiego i jej przewodniczącym Josephem Daulem. Rozmowa dotyczyła podjęcia szybkiej decyzji o przekształceniu 100 tys. ton kwoty bezpośredniej na hurtową, oraz odstąpienia od  karania polskich rolników za przekroczenie limitów produkcji mleka.

"11 maja br. na forum Komitetu Zarządzającego ds. Mleka i  Przetworów Mlecznych przyjęte zostało rozporządzenie Komisji Europejskiej w sprawie uwolnienia specjalnej rezerwy restrukturyzacyjnej" - wyjaśnił resort rolnictwa w komunikacie.

Ministerstwo rolnictwa zaznaczyło, że KE podjęła decyzję o  uruchomieniu rezerwy restrukturyzacyjnej na podstawie pozytywnej oceny raportu nt. restrukturyzacji polskiego sektora mleczarskiego w latach 2000-2005, przedłożonego Komisji przez resort rolnictwa w  grudniu 2005 r.

W raporcie tym został wykazany spadek zużycia mleka w  gospodarstwach na rzecz zwiększenia ilości mleka i przetworów mlecznych wprowadzonych do obrotu rynkowego, stanowiący warunek uwolnienia rezerwy.

Przyznana Polsce rezerwa kwoty mlecznej powiększy limit produkcji mleka w rozpoczętym 1 kwietnia roku kwotowym 2006/2007. Zgodnie ze  znowelizowaną ustawą o rynku mleka w pierwszej kolejności dodatkowy limit otrzymają ci rolnicy, którzy przekroczyli swój limit w roku kwotowym 2005/2006 o 5 tys. kg. Takich producentów mleka, według wstępnych danych Agencji Rynku Rolnego, jest 32 tys.

Polska w Traktacie Akcesyjnym otrzymała hurtową kwotę produkcji mleka w wysokości 8,5 mld ton; na mocy traktatu została ustanowiona rezerwa, która mogła być uruchomiona w sytuacji, gdy dany kraj przekroczył przyznaną kwotę mleczną. Traktat przewiduje uruchomienie tej kwoty od 1 kwietnia 2006 roku.

pap, ab

 0

Czytaj także