Adamkus: inwestycje budują zaufanie

Adamkus: inwestycje budują zaufanie

Prezydenci Polski i Litwy - Lech Kaczyński i Valdas Adamkus podpisali w Warszawie deklaracji w sprawie współpracy energetycznej obu krajów.
Prezydent Litwy, który przebywał z jednodniową wizytą w Polsce, spotkał się też z premierem Jarosławem Kaczyńskim i wziął udział w polsko-litewskim forum gospodarczym.

Podpisany przez prezydentów Polski i Litwy dokument ma na celu połączenie systemów energetycznych Polski i Litwy tzw. mostem energetycznym. Ponadto list intencyjny w tej sprawie podpisali przedstawiciele ministerstw gospodarki obu krajów.

"Chciałem wyrazić wielką radość ze wspólnej deklaracji i nie mniejszą z listu intencyjnego, który wkrótce przyjmie bardziej skonkretyzowaną postać, a który dotyczy współpracy energetycznej, w szczególności tzw. mostu energetycznego między Polską a Litwą" - mówił podczas wspólnej konferencji prasowej prezydentów L. Kaczyński.

O potrzebie budowy mostu energetycznego z Polską Litwa mówi od ponad 10 lat, ale dotychczas strona polska nie wykazywała większego zainteresowania. Litwa ma nadzieję, że realizacja przedsięwzięcia rozpocznie się już w przyszłym roku, a zakończy w 2011 r. Dla tego kraju budowa mostu energetycznego z Polską, a tym samym połączenie jej systemu energetycznego z Zachodem, jest sprawą pierwszej wagi. Obecnie Litwa ma jedynie połączenie z Rosją (przez Białoruś).

Podczas konferencji prezydent L. Kaczyński podkreślił także "intensywność" stosunków polsko-litewskich. Jak mówił, nasz kraj ma "bardzo silną wolę" utrzymania takich relacji. Prezydent Adamkus dodał, że Polska i Litwa "przed całym światem pokazują, że mogą być dzisiaj razem dla budowy bezpiecznej Europy, a jednocześnie dla przyszłości swojej i swoich obywateli".

L. Kaczyński rozmawiał z prezydentem Litwy na temat sytuacji polskiej mniejszości na Litwie. "Są tutaj jeszcze pewne problemy, ja jestem przekonany, że pan prezydent jest rzecznikiem ich rozwiązania" - mówił polski prezydent. Jak dodał, "w sprawie tzw. ziemi (zwrotu ziemi na Wileńszczyźnie), osiągnięty zostanie bardzo znaczny postęp".

Przyznał, że problematyka pisowni polskich nazwisk będzie przedmiotem dalszych rozmów, bo według niektórych ocen, wymaga pewnych ruchów dotyczących konstytucji litewskiej".

Prezydent Litwy, który był gościem polsko-litewskiego forum gospodarczego, powiedział, że inwestycje polskich firm na Litwie i litewskich w Polsce pomagają budować zaufanie między oboma krajami. Podkreślił, że w ciągu ostatnich lat wzajemne stosunki handlowe między oboma krajami układają się coraz lepiej.

Wcześniej wiceminister gospodarki Litwy Vytautas Nauduzas, który uczestniczył w spotkaniu biznesmenów obu krajów w Krajowej Izbie Gospodarczej, powiedział, że wymiana handlowa między Polską a Litwą wzrosła 2,5-krotnie w ciągu ostatnich 3 lat. "Szczególnie owocny pod tym względem był rok 2006" - zaznaczył. Nauduzas powiedział, że na szczególną uwagę zasługują dwie inwestycje: przejęcie przez PKN Orlen litewskiej rafinerii w Możejkach oraz inwestycja litewskiego Sanitasu w akcje polskiej spółki Jelfa.

Prezydenci Polski i Litwy uczestniczyli w inauguracji roku akademickiego w Warszawie. Prezydent Litwy złożył wieniec na Grobie Nieznanego Żołnierza. Wziął również udział w otwarciu nowej siedziby ambasady Litwy w Warszawie.

pap, ab

Czytaj także

 0