"Wyjechać w ogóle - tak, na stałe - nie"

"Wyjechać w ogóle - tak, na stałe - nie"

Prezydent Lech Kaczyński powiedział w Londynie, że inna jest sytuacja Polaków, którzy osiedli na Wyspach Brytyjskich kilkadziesiąt lat temu, a inna tych, którzy przyjechali tu po otwarciu brytyjskiego rynku pracy.
Pod adresem tych ostatnich, na spotkaniu z kombatantami w ambasadzie RP, powiedział: "W ogóle wyjechać owszem. Wyjechać na stałe - nie".

"Wyjazd - tak, ale jako pewien etap w życiu, dla zdobycia doświadczeń lub kapitału, natomiast emigracja jako sposób na całe życie, jest rozwiązaniem niedobrym" - oświadczył prezydent.

Zwracając się do kombatantów, działaczy społecznych i politycznych L.Kaczyński wskazał na niekonsekwencje myślenia tych polityków w Polsce, którzy w przededniu wejścia Polski do UE argumentowali, iż otwarcie unijnego rynku pracy będzie dla Polaków szansą, zaś dziś biją na alarm z powodu zagrożenia, jakie stwarzają wyjazdy Polaków do pracy za granicę.

"Na dziś (imigracja zarobkowa) nie jest żadnym zagrożeniem. Natomiast może się nim stać, jeśli wyjazdy kilkuletnie przekształcą się w wyjazdy na stałe" - powiedział prezydent.

Lech Kaczyński podziękował pojałtańskiej emigracji politycznej za przechowanie najlepszych polskich tradycji, walkę o prawo Polski do suwerenności na forum międzynarodowym i brytyjskim, kultywowanie idei ciągłości niepodległego państwa polskiego wyrażone w przechowaniu insygniów II RP i utrzymaniu urzędu prezydenta RP na uchodźstwie.

"Sam fakt, iż właśnie tutaj, w Londynie utrzymały się instytucje i tradycje polskiej państwowości, wskazuje na szczególną rolę pojałtańskiej polskiej emigracji. Rząd Rzeczpospolitej niezmiernie to docenia" - zaznaczył.

Prezydent wręczył wysokie odznaczenia za zasługi dla niepodległości, działalność społeczną, kombatancką i polonijną. Jednym z odznaczonych (Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Odrodzenia Polski) został Jerzy Józef Ostoja Koźmiński - swego czasu minister skarbu w rządzie RP na uchodźstwie.

W gronie odznaczonych znalazł się też prezes Polskiej Fundacji Kulturalnej Tadeusz Filipowicz. Trzech sybiraków wraz z byłym prezesem Zjednoczenia Polskiego Arturem Rynkiewiczem zostało wyróżnionych Krzyżami Zesłańców Sybiru.

Przed spotkaniem z kombatantami i działaczami polonijnymi prezydent wraz z małżonką złożył wieniec pod pomnikiem premiera i Wodza Naczelnego Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie generała Władysława Sikorskiego i przywitał się z pocztami sztandarowymi Stowarzyszenia Polskich Kombatantów Polskich.

pap, ab

Czytaj także

 0