Papież i Bartłomiej I chcą zbliżenia

Papież i Bartłomiej I chcą zbliżenia

Papież Benedykt XVI i patriarcha ekumeniczny Konstantynopola Bartłomiej I ogłosili wspólną deklarację, w której wyrażają wolę osiągnięcia dalszych postępów w zbliżeniu między Kościołami katolickimi i prawosławnym.
W dokumencie podsumowali najnowsze postępy na drodze do zbliżenia między obu Kościołami oraz zajęli wspólne stanowisko wobec palących problemów współczesnego świata: jednoczenia Europy, ochrony praw mniejszości, w tym mniejszości chrześcijańskich, oraz potrzeby ustanowienia pokoju na Bliskim Wschodzie.

Papież i patriarcha wyrazili zadowolenie ze wznowienia prac mieszanej komisji do spraw dialogu teologicznego, która po długiej przerwie zebrała się ponownie w Belgradzie i działa "w nowym duchu przyjaźni i współpracy".

"Jako duszpasterze zastanawialiśmy się przede wszystkim nad naszą misją głoszenia Ewangelii w dzisiejszym świecie (...). Nasze tradycje stanowią dziedzictwo zarówno dla katolików jak i prawosławnych, które powinniśmy dzielić i aktualizować. Dlatego też powinniśmy umocnić współpracę, aby dawać wspólne świadectwo wobec wszystkich narodów" - czytamy w deklaracji.

Benedykt XVI i Bartłomiej I pozytywnie ocenili proces tworzenia Unii Europejskiej i wyrazili nadzieję, że "protagoniści tej wielkiej inicjatywy nie omieszkają uwzględnić wszystkich aspektów dotyczących osoby ludzkiej i jej niezbywalnych praw, przede wszystkim wolności religijnej".

Obaj sygnatariusze deklaracji wskazali na potrzebę uwzględniania w procesie jednoczenia Europy praw mniejszości religijnych, ich tradycji kulturalnych i ich specyfiki religijnej.

"W Europie katolicy i prawosławni pozostają otwarci wobec innych religii i ich wkładu w kulturę; powinni jednoczyć swe wysiłki, aby chronić korzenie, tradycje i wartości chrześcijańskie" - głosi deklaracja.

"Skierowaliśmy nasze spojrzenie na te miejsca dzisiejszego świata, gdzie żyją chrześcijanie i na trudności, z jakimi muszą się zmagać, zwłaszcza na biedę, wojny i terroryzm, ale także na różne formy wyzysku ludzi biednych, emigrantów, kobiet i dzieci - czytamy dalej w dokumencie. - Katolicy i prawosławni są powołani do podejmowania wspólnie działań na rzecz poszanowania praw człowieka, każdego ludzkiego istnienia, stworzonego na obraz i podobieństwo Boga, jak również na rzecz rozwoju gospodarczego, społecznego i kulturalnego".

Deklaracja wyraża wspólną troskę obu Kościołów o losy Bliskiego Wschodu: "Leży nam głęboko na sercu pokój na Bliskim Wschodzie, gdzie nasz Pan mieszkał, cierpiał i umarł, a następnie zmartwychwstał i gdzie od tylu wieków żyje rzesza naszych chrześcijańskich braci. Żarliwie pragniemy, aby pokój został przywrócony na tej ziemi, aby umocniło się serdeczne współistnienie między jej różnymi narodami, Kościołami i religiami, które tam istnieją".

Benedykt XVI i Bartłomiej I na zakończenie deklaracji zwracają się z błogosławieństwem "do prawosławnych i katolików żyjących na całym świecie, do biskupów, księży, diakonów, zakonników i zakonnic, do ludzi świeckich, zaangażowanych w służbie Kościoła, i do wszystkich ochrzczonych", a także "innych chrześcijan", zapewniając ich o swojej gotowości do dialogu i współpracy.

Po podpisaniu wspólnej deklaracji papież i patriarcha wymienili uściski i ucałowali się.

pap, ss

Czytaj także

 0