Temat: Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Finansów to urząd administracji rządowej obsługujący ministra właściwego do spraw budżetu państwa, finansów publicznych oraz instytucji finansowych.

Powiązane teksty - strona 35