Strategiczna zmiana energetyki

Strategiczna zmiana energetyki

Grupa Enea, niskoemisyjność
Grupa Enea, niskoemisyjność / Źródło: Grupa Enea
Najbliższe miesiące będą dla polskiej energetyki kluczowe, bo na lata wyznaczą kierunek, w którym podążą koncerny energetyczne, a razem z nimi ich klienci – odbiorcy prądu.

Nigdy dotąd branża energetyczna tak często nie gościła w głównych serwisach informacyjnych jak w ostatnich miesiącach. I to z różnych powodów. Na przełomie roku najczęściej mówiło się o podwyżkach cen energii elektrycznej i rozważanych przez rząd rekompensatach. Z kolei w połowie grudnia głośno zrobiło się o szczycie unijnych przywódców poświęconemu Europejskiemu Zielonemu Ładowi, gdzie Polski jako jedynej nie zobowiązano do osiągnięcia neutralności klimatycznej już w 2050 r. Nie oznacza to jednak, że przed naszym krajem nie stoją wyzwania związane z transformacją niskoemisyjną.

– Polska jako strona porozumienia paryskiego pozostaje zobowiązana do osiągnięcia neutralności w drugiej połowie XXI w. Będziemy dochodzić do niej w swoim tempie, w sposób bezpieczny i odpowiedzialny, z uwzględnieniem krajowych warunków społecznych i gospodarczych – deklaruje Michał Kurtyka, minister klimatu.

Indywidualne podejście jest o tyle ważne, że dekarbonizacja polskiej energetyki nie jest taka prosta – dziś aż ok. 80 proc. energii elektrycznej pochodzi z elektrowni węglowych. Polska produkuje najwięcej węgla kamiennego w europejskiej wspólnocie, jest też drugim unijnym konsumentem węgla brunatnego (zaraz po Niemczech). Ten energetyczny miks odziedziczyliśmy po poprzednim ustroju. Jednostkami węglowymi jest też o wiele łatwiej sterować i w efekcie zapewniać bezpieczeństwo energetyczne kraju oraz ciągłość pracy sieci elektroenergetycznej. Odnawialne źródła energii (OZE) nie są tak sterowalne i są w dużym stopniu zależne od warunków pogodowych. Nie mamy też, jak Francja, Belgia czy Słowacja, elektrowni atomowych, które ułatwiłyby transformację energetyczną – i, co bardzo ważne, obniżyły jej koszty. Dlatego w procesie dekarbonizacji potrzebujemy indywidualnego potraktowania i silnego finansowego wsparcia. Ma nim być zaproponowany przez Komisję Europejską mechanizm wsparcia finansowego dla krajów UE z wysokim poziomem zatrudnienia w przemysłach energochłonnych i w wydobyciu węgla. Otwiera on możliwości inwestycyjne dla polskich regionów węglowych w wysokości nawet 100 mld zł.

– Propozycja Komisji Europejskiej pokazuje, że jest zrozumienie dla konkretnych wyzwań, z którymi będą musiały się zmierzyć poszczególne regiony w Polsce. W celu zagwarantowania sprawiedliwej transformacji wszystkim obywatelom musimy zapewnić lokalnym społeczeństwom w rejonach uzależnionych od wydobycia paliw kopalnych warunki dalszego rozwoju – mówi minister Kurtyka.

Podążanie za trendami

W tej złożonej polityczno-klimatyczno- -ekonomicznej łamigłówce funkcjonują polskie koncerny energetyczne. Sporo inwestują w transformację aktywów w kierunku zastosowania odnawialnych i niskoemisyjnych technologii. Na przykład Grupa Enea zaktualizowała strategię rozwoju i cele na najbliższą dekadę z 15-letnią perspektywą tak, aby wspierały one osiągnięcie celów. – Kluczowym założeniem jest racjonalna ekonomicznie transformacja aktywów Grupy Enea w kierunku nowoczesnego koncernu energetycznego, dostarczającego klientom niezawodne produkty oraz usługi i budującego trwałe relacje oparte na poszanowaniu środowiska naturalnego oraz wzajemnych wartości – powiedział prezes Enei.

Coraz większy udział OZE

W najbliższym czasie działania polskich firm energetycznych będą się koncentrowały również na zwiększaniu udziału OZE w miksie wytwórczym. Szczególnie że zgodnie z rekomendacją Komisji Europejskiej Polska zwiększyła docelowy udział energii z odnawialnych źródeł do co najmniej 25 proc. w 2030 r. (już w tym roku powinniśmy osiągnąć 15 proc.). Dlatego np. w Grupie Enea projektowany udział OZE w produkcji energii elektrycznej zwiększy się ponadczterokrotnie i wyniesie 33 proc. w 2030 r., z dążeniem do stabilizacji wskaźnika w perspektywie 2035 r. Firma będzie skoncentrowana przede wszystkim na projektach foto woltaicznych, biomasowych i biogazowych oraz farmach wiatrowych. Taka transformacja wymaga sporych nakładów, dlatego Enea planuje inwestować w nowe moce wytwórcze, wspierające transformację w kierunku koncernu niskoemisyjnego. Przeznaczy na ten cel 22 mld zł, z czego 14,7 mld zł zostanie zainwestowane w odnawialne źródła energii. Zarządzaniem i rozwojem tych projektów zajmie się nowa spółka w grupie – Enea Nowa Energia. Zaplanowano także wzrost wydatków do 2 proc. budżetu inwestycyjnego na działania innowacyjne i badawczo-rozwojowe.

– Będziemy optymalizować strukturę i źródła finansowania naszego programu inwestycyjnego. Zakładamy m.in. finansowanie inwestycji w formule project finance, co pozwoli na utrzymanie stabilnej pozycji finansowej i bezpiecznego wskaźnika długu netto do EBITDA – podkreśla Jarosław Ołowski, wiceprezes Enei ds. finansowych.

Emisja w dół

W dyskusji o kierunkach rozwoju światowej energetyki coraz wyraźniej słychać głosy o konieczności odchodzenia od węgla, którego spalanie powoduje dużą emisję dwutlenku węgla do atmo sfery, co zdaniem naukowców pośrednio negatywnie wpływa na zmianę klimatu. Polska odpowiada za ok. 1 proc. światowej emisji CO2 i 10,3 proc. emisji w Unii Europejskiej, co stawia ją na trzecim miejscu w UE (za Niemcami – 22,5 proc. i Wielką Brytanią – 11,4 proc.). Tymczasem w Unii obowiązuje już mechanizm płacenia za emisję CO2, a wysokie ceny certyfikatów mają zachęcać do jej redukcji (ostatnio cena wzrosła z 5 do 25 euro za tonę).

To przekłada się na cenę energii dla odbiorcy. Nic dziwnego, że koncerny energetyczne za priorytet stawiają sobie redukcję emisji CO2. Celem Enei jest osiągnięcie do 2030 r. 30-procentowej redukcji wartości wskaźnika jednostkowej emisji CO2 – do 550 kg CO2/MWh. Do 2035 r. wskaźnik ten osiągnie wartość 434 kg CO2/MWh. Pomoże w tym zastąpienie bloków 1-8 klasy 200 MW w Elektrowni Kozienice niskoemisyjnymi jednostkami wytwórczymi oraz modernizacja bloków 2-7 klasy 200 MW w Elektrowni Połaniec.

Energetyka napędzana przez innowacje

Dziś główną siłą napędzającą rozwój energetyki są innowacje i nowe technologie. Pozwala to branży m.in. na zwiększenie konkurencyjności, uzyskiwanie dodatkowych źródeł przychodu, optymalizację kosztów czy podnoszenie jakości produktów i usług. Wydany przez Ministerstwo Energii w 2017 r. raport „Innowacje dla energetyki. Kierunki rozwoju innowacji energetycznych” za jeden z celów wdrażania innowacji w energetyce stawia zwiększenie konkurencyjności polskiego sektora energii, do czego przyczyniają się: podnoszenie zaawansowania techno logicznego czy jakości jego funkcjonowania oraz optymalizacja wykorzystania zasobów.

– Inwestycje w rozwój i wykorzystanie zaawansowanych technologii umożliwią Enei transformację w kierunku multiusługowego przedsiębiorstwa, oferującego zintegrowane pakiety produktów i usług dla naszych klientów – mówi Mirosław Kowalik. Jak podkreśla, Enea chce być aktywna w segmencie sprzedaży usług operatorskich, w tym dla mikrosieci, rozwoju mikro- i makroklastrów energetycznych, elektromobilności czy instalacji prosumenckich.

– Naszym celem jest innowacyjność we wszystkich aspektach działalności Grupy. Dywersyfikacja działalności i koncentracja na zróżnicowanych produktach i usługach zmieni model funkcjonowania całej Grupy Enea oraz przyczyni się do wzrostu EBITDA. Szacujemy, że w 2030 r. wartość EBITDA z nowych linii biznesowych wyniesie 360 mln zł i będzie to 7-12 proc. EBITDA Grupy – dodaje Mirosław Kowalik.

Stąd drugim istotnym filarem transformacji będą dla tego koncernu inwestycje w nowe zintegrowane produkty i usługi dywersyfikujące obecną działalność Grupy Enea, wykorzystujące zaawansowane technologie cyfrowe i informatyczne (internet rzeczy, blockchain itd.), które będą budowały dodatkową wartość zarówno dla firmy, jak i klientów. Enea planuje również intensyfikację udziału w projektach badawczo-rozwojowych i przygotowań do masowego wdrożenia projektu rozwoju inteligentnych sieci.

W planowanym do 2035 r. budżecie inwestycyjnym Grupy Enea na obszar dystrybucji zostaną przeznaczone nakłady rzędu 26,9 mld zł. Będą to projekty nie tylko poprawiające bezpieczeństwo energetyczne, lecz także wspierające plan rozwoju niskoemisyjnych źródeł wytwórczych Enei, zwiększające potencjał sieci do odbioru energii ze źródeł rozproszonych, w tym instalacji prosumenckich i korzystnie oddziałujące na rozwój infrastruktury e-mobility w Polsce.

Artykuł został opublikowany w 8/2020 wydaniu tygodnika e-Wprost.

Archiwalne wydania Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

 0

Spis treści tygodnika Wprost nr 8/2020 (1924)

 • Gdy państwo pokazuje środkowy palec 16 lut 2020, 20:00 Platforma idzie niemal łeb w łeb z PiS. W środku stawki PSL. Lewica prawie się nie liczy. To nie wynik nowego, sensacyjnego sondażu, lecz opis rankingu najbogatszych polityków, który do tego numeru opracował Paweł Bednarz (s. 16). Odwieczny spór, czy polityk powinien być... 3
 • Niedyskrecje parlamentarne 16 lut 2020, 20:00 Bohaterką czwartkowej nocy w Sejmie została w ubiegłym tygodniu Joanna Lichocka. A właściwie jej środkowy palec, który jakoś tak samowolnie po głosowaniu nad dotacją dla TVP ustawił się w obraźliwym geście skierowanym do opozycji. – Tak jej się niechcący dwa razy ustawił ten... 6
 • 7 dni dookoła świata 16 lut 2020, 20:00 Irlandia Powrót lewicy Wybory w Irlandii przyniosły nie lada sensację, kładąc kres dwupartyjnemu systemowi na wyspie. Znakomity wynik osiągnęła bowiem lewicowa partia Sinn Féin, pozostająca do tej pory na marginesie życia politycznego... 8
 • Obraz tygodnia 16 lut 2020, 20:00 – Oczywiście naraziłam się wielu osobom w Los Angeles takim materiałem. Ale taka jest cena pisania tekstów „insiderskich”. I trzeba trochę odwagi. Dziennikarze cały czas wszystkim się narażają – opowiada o swojej bohaterskiej... 11
 • Opowieść o marzycielu 16 lut 2020, 20:00 Rozmowa z Anną Wieczur-Bluszcz, reżyserką spektaklu „Człowiek z La Manchy” w Teatrze Dramatycznym w Warszawie. 12
 • Granice słuszności 16 lut 2020, 20:00 Zapadł wyrok w sprawie furgonetek antyaborcyjnych. Mariusz Dzierżawski ma zapłacić grzywnę. Czy wyrok jest zasadny? 14
 • 50 najbogatszych polityków 16 lut 2020, 20:00 10 najbogatszych polskich parlamentarzystów zgromadziło w sumie 238 mln zł majątku. W czołówce znalazł się premier Mateusz Morawiecki, ale od lidera dzielą go grube miliony. 16
 • Zróbmy referendum w sprawie związków partnerskich 16 lut 2020, 20:00 Dobrze, że przynajmniej jedna kobieta startuje w wyborach prezydenckich, ale to nie płeć będzie decydująca – mówi Władysław Kosiniak-Kamysz, prezes PSL, kandydat Koalicji Polskiej na prezydenta. 24
 • Historia się nie powtarza 16 lut 2020, 20:00 Uważam, że porównywanie sytuacji w Polsce do lat 30. w Niemczech to gruba przesada. Choć mnie samą czasem ponosi, więc rozumiem, skąd się to bierze. Z poczucia bezsilności. Ale też jest to apel o opamiętanie się. Na przykład kiedy kolejne samorządy ogłaszają strefy wolne od... 29
 • Gowin kontra Ziobro 16 lut 2020, 20:00 Jarosław Gowin twierdzi, że Solidarna Polska postanowiła poświęcić prezydenturę Andrzeja Dudy na rzecz pozyskania twardego elektoratu PiS. 30
 • Palec i twarz kampanii 16 lut 2020, 20:00 Joanna Lichocka: Na przyszłość muszę bardziej uważać na to, że mamy kampanię opartą na skrajnej nienawiści, nihilizmie i cynizmie ze strony PO. Wszystko może być wykorzystane w sposób absolutnie totalny. 33
 • Śmiejcie się z nami, nie z nas 16 lut 2020, 20:00 Mimo że ludzi z zespołem Downa nie wytyka się palcami na ulicach, są spychani na margines, ktoś cały czas na siłę próbuje zamykać przed nimi drzwi – mówi Przemysław Kossakowski, prowadzący pierwsze reality show, które ma to zmienić. 34
 • Patodeweloperka 16 lut 2020, 20:00 Deweloperzy sprzedają wszystko na pniu, nawet mieszkania, które przypominają więzienne cele. 40
 • Zuzia nie jest sama 16 lut 2020, 20:00 Najpierw wynieśli z jej pokoju stolik, później kanapę, potem chcieli zabrać kota. Tak komornik ściągał dług w domu 14-letniej Zuzi Krupy spod Krakowa. Działał na polecenie firmy windykacyjnej, która sama ma potężne długi. 44
 • Wielkopolskie Orły rozdane 16 lut 2020, 20:00 W Poznaniu odbyła się uroczysta gala Orłów Wprost. Nagrodzone zostały najlepsze firmy regionu. 50
 • Strategiczna zmiana energetyki 16 lut 2020, 20:00 Najbliższe miesiące będą dla polskiej energetyki kluczowe, bo na lata wyznaczą kierunek, w którym podążą koncerny energetyczne, a razem z nimi ich klienci – odbiorcy prądu. 52
 • Know-how 16 lut 2020, 20:00 Lexus przyszłości Japończycy przedstawili swoją wizję nowoczesnej motoryzacji. Jest nią koncepcyjny model Lexus LF-30 Electrified. Integruje w sobie pracę silników, układu kierowniczego, zawieszenia i hamulców. LF-30 posiada napęd na... 55
 • Gorycz Nancy Pelosi 16 lut 2020, 20:00 Komentatorzy tym razem są zgodni. Tak szybki i łatwy upadek aktu oskarżenia przeciw Donaldowi Trumpowi nie tylko dodaje pewności siebie prawicowym wyborcom, lecz także czyni z prezydenta niemal pewniaka w listopadowych wyborach. Można by rzec, że skutki pochopnie wniesionego... 56
 • Wojtyła nie bał się bezpieki 16 lut 2020, 20:00 Przyszły papież twierdził, że nie ma nic do ukrycia. Dlatego z machinerii agenturalnej potrafił robić sobie żarty – mówi prof. Marek Lasota, historyk. 58
 • Na celowniku Moskwy 16 lut 2020, 20:00 Od dnia wyboru na papieża Jan Paweł II stał się obiektem wszechstronnego zainteresowania komunistycznych służb specjalnych – głównie radzieckiego KGB i wschodnioniemieckiej Stasi. 62
 • Zanim wybuchła Solidarność 16 lut 2020, 20:00 Karol Wojtyła jeszcze jako krakowski biskup czynnie wspierał rodzącą się opozycję demokratyczną. W tej sprawie różnił się dość mocno od bardziej zachowawczego prymasa Stefana Wyszyńskiego. 66
 • Każdego roku o tej samej porze 16 lut 2020, 20:00 Tropem Wilczym – Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych to największy bieg pamięci na świecie. Ósma edycja odbędzie się już 1 marca w 370 miastach w Polsce i za granicą. 68
 • Skandal, obciach i pieniądze 16 lut 2020, 20:00 Przez lata budził podziw. Jednak jego nowa płyta „Music To Be Murdered By” pokazuje, że Eminem nie nadąża za nowoczesnością. A tego się raperom nie wybacza. 72
 • Trzydzieści lat samotności 16 lut 2020, 20:00 Ostatnią dekadę Xavier Dolan przepracował na najwyższych obrotach. W „Matthiasie i Maximie” ogląda się wstecz. Pokazuje, jak on i ludzie z jego pokolenia zagubili się w pędzie. 76
 • Społeczna odpowiedzialność Oscarów 16 lut 2020, 20:00 Cztery Oscary dla „Parasite” nie są wybrykiem Akademików. Raczej potwierdzeniem trendu, który widoczny jest już od dawna. Hollywood otwiera oczy na świat. 80
 • Banalność zła 16 lut 2020, 20:00 O tym, że zło wyrządzone światu przez Holokaust (przynajmniej w tak przerażającym rozmiarze, w jakim miało miejsce), nie byłoby możliwe, gdyby nie praca „cichych” współpracowników nazistów, wiemy doskonale od czasu książki Hannah Arendt „Eichmann w Jerozolimie. Rzecz o... 81
 • Film 16 lut 2020, 20:00 Miłość i neuroza „Miłość mojego brata” Spowiedź reżysera Sophia i Karim są rodzeństwem idealnym. Mieszkają razem, mają podobne wartości, podejście do życia, zainteresowania, choćby przygodnym seksem. Sielanka jednak pryska, gdy... 82
 • Muzyka 16 lut 2020, 20:00 Echo i pogłos Na wyspach krytycy okrzyknęli wokalistkę La Roux „największą nadzieją Wielkiej Brytanii” i porównują jej twórczość do muzyki Davida Bowiego. Jest w tym sporo dziennikarskiej przesady, ale Elly Jackson ma duży... 83
 • Książka 16 lut 2020, 20:00 Selfie ze Stachurą Edward Stachura to fenomen – poeta i prozaik, który stał się w latach 70. i 80. idolem młodego pokolenia, jak gwiazda rocka. Swoją legendę zbudował na niezależności, artystycznej swobodzie i wrażliwości, którą... 84
 • Najbardziej przereklamowany produkt świata 16 lut 2020, 20:00 Ponieważ co roku piszę felieton walentynkowy, powoli kończą mi się już skąpe przemyślenia na ten temat. Tym bardziej że w moim życiu miłość to było jedno wielkie rozczarowanie i uważam za jedną z największych zalet okresu po czterdziestce, że już nie trzeba wciąż jej szukać,... 86
 • Od ucha do ucha 16 lut 2020, 20:00 Podcast to powrót złotej ery radia, tyle że radia na żądanie. Boom na treści audio, przy których naprawdę warto zamienić się w słuch, trwa. Treści, w których ważny jest twórca, a nie logo, które za nim stoi. I właśnie to oferują podcasty. 88
 • Azylem był dla mnie Kościół 16 lut 2020, 20:00 Jako dziecko azyl odnalazłam w Kościele. Należałam do chóru katedralnego, właśnie tam zaczęłam rozwijać się wokalnie na tyle dobrze, że podjęłam decyzję o pójściu do szkoły muzycznej – mówi Izabela Trojanowska. 91
 • Bartłomiej Marszałek w barwach ORLEN Teamu w wodnej Formule 1 16 lut 2020, 20:00 ORLEN Team wzmocnił kolejny utytułowany sportowiec – Bartłomiej Marszałek, pierwszy w historii Polak startujący w wodnej Formule 1, najbardziej prestiżowej i widowiskowej klasie wyścigów motorowodnych na świecie. PKN ORLEN w sezonie 2020 i 2021 będzie wspierać go w walce o... 92
 • Wielkie święto jeździectwa w Krakowie 16 lut 2020, 20:00 CAVALIADA Tour to cykl międzynarodowych zawodów jeździeckich, które odbywają się w Poznaniu, Lublinie, Krakowie i Warszawie. Trzeci etap tych rozgrywek w dniach 20-23.02.2020 odbędzie się w TAURON Arenie Kraków. 94
 • Karnawałowe róże 16 lut 2020, 20:00 Róże robi się z takiego samego ciasta jak chrust, różnią się tylko wykonaniem. Są bardziej wykwintne, bo gdzie tam zwykłemu chrustowi do róż. 96
 • Kosmetyki handmade 16 lut 2020, 20:00 Są tanie, naturalne i wspierają walkę o dobro planety. Stanowią alternatywę dla kosmetyków sprzedawanych w nieekologicznych plastikowych opakowaniach. 97