Enea stawia na zieloną energię

Enea stawia na zieloną energię

Elektrownia Wiatrowa Baczyna
Elektrownia Wiatrowa Baczyna / Źródło: Materiały prasowe
Energetyka wiatrowa, obok energetyki słonecznej, jest jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się sektorów energetyki opartej na OZE. Pozwala na osiąganie licznych korzyści ekologicznych, gospodarczych i społecznych. Nie dziwi więc, że rodzime koncerny energetyczne koncentrują swoje plany inwestycyjne na elektrowniach wiatrowych, głównie budowanych na morzu.

W ostatnich latach działania związane z czynnikami klimatycznymi nabrały istotnego znaczenia. W związku z tym przed sektorem energetycznym stoi wiele wyzwań. Branża musi sobie bowiem poradzić nie tylko z rosnącymi cenami uprawnień do emisji CO2, ale też stworzyć efektywny i neutralny dla środowiska naturalnego system energetyczny, oparty na odnawialnych źródłach energii (OZE).

Energia z wiatru na morzu

Największym źródłem energii elektrycznej z odnawialnych źródeł w naszym kraju jest wiatr. Z raportu Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej wynika, że udział energii elektrycznej wyprodukowanej w elektrowniach wiatrowych w 2020 roku stanowi ok. 17 proc. całkowitej ilości energii elektrycznej wyprodukowanej w Polsce. W 2030 roku ma to już być 29 proc.

Niewątpliwie przyczyni się do tego współpraca trzech największych koncernów energetycznych. W drugiej połowie stycznia, prezesi Enei, Polskiej Grupy Energetycznej i Tauronu zapowiedzieli powołanie spółki, która ma zająć się budową farm wiatrowych w polskiej części Morza Bałtyckiego. - Budowa morskich farm wiatrowych na Bałtyku to projekt o ogromnym znaczeniu dla polskiej gospodarki. To nie tylko krok ku transformacji naszej energetyki ku gospodarce niskoemisyjnej, ale przede wszystkim korzyści związane ze stymulowaniem rozwoju, zwiększeniem innowacyjności, a także wykorzystaniem potencjału polskich firm – zwraca uwagę wicepremier Jacek Sasin.

Minister Aktywów Państwowych podkreśla, że porozumienie, które zostało podpisane przez Eneę, PGE oraz Tauron, oznacza, że spółki Skarbu Państwa będą teraz wspólnie działać, by jak najlepiej wykorzystać szansę, jaką stwarza rozwój morskiej energetyki wiatrowej na obszarze Polskiej Wyłącznej Strefy Ekonomicznej Morza Bałtyckiego.

Morska energetyka wiatrowa zajmuje niezwykle istotne miejsce w planach rozwojowych Grupy Enea. Nawiązanie współpracy trzech spółek pozwoli nam stać się dużo bardziej konkurencyjnymi na wymagającym rynku offshore, co w konsekwencji znacząco przyspieszy i wzmocni nasze działania w tym segmencie biznesowym – podkreśla Paweł Szczeszek, prezes Enei.

Projekt ma szczególne znaczenie dla budowania wzrostu gospodarczego po kryzysie wywołanym przed pandemię.

Jak zakłada Ministerstwo Klimatu i Środowiska, do 2040 r. w polskiej części Morza Bałtyckiego powstaną farmy wiatrowe o łącznej mocy 11 GW. Taka skala ma oznaczać wygenerowanie inwestycji wartych około 130 mld zł i utworzenie 77 tys. miejsc pracy w polskiej gospodarce oraz rozwijanie lokalnych łańcuchów dostaw.

Historyczna ustawa dla polskiej energetyki

Najbardziej zaawansowana w przygotowaniu projektów morskich farm wiatrowych z wymienionej trójki jest na razie Polska Grupa Energetyczna. Grupa Enea, będąca wiceliderem na rynku energii w Polsce, chce także aktywnie uczestniczyć w rozwoju sektora OZE, w tym morskich farm wiatrowych. Realizacja projektów offshore na Morzu Bałtyckim jest istotna dla Grupy Enea – pozwoli na znaczące zwiększenie mocy wytwórczych Grupy w zakresie produkcji energii z OZE.

Zdecydowanie dobrą informacją dla inwestorów rozwijających projekty morskich farm wiatrowych, takich Enea, PGE czy Tauron, jest podpisanie przez Prezydenta tzw. ustawy offshore, która m.in. określa sposób pozyskiwania pomocy i ułatwienia administracyjne dla takich projektów, a także zasady przyłączania wytwórców do sieci elektroenergetycznej. Wsparcie ma obowiązywać maksymalnie przez 25 lat – czyli przeciętny „okres życia” farmy wiatrowej.

Zdecydowane działania Enei w segmencie OZE

Przykładem odpowiedzialnego podejścia Enei do transformacji energetycznej jest powołanie spółki Enea Nowa Energia, której zadaniem jest zarządzanie i rozwój projektów opartych na odnawialnych źródłach energii. Dzięki temu powstanie silny, skonsolidowany podmiot, aspirujący do miana lidera w obszarze wdrażania innowacyjnych rozwiązań technologicznych w zakresie OZE. Enea Nowa Energia przejęła już wydzielony z Enei Wytwarzanie Segment Odnawialnych Źródeł Energii. Spółka zarządza 26 instalacjami, w skład których wchodzą elektrownie wodne, a także farmy wiatrowe w całej Polsce.

Enea Nowa Energia będzie rozwijać aktywa OZE w oparciu o najnowocześniejsze i optymalne ekonomicznie rozwiązania technologiczne. Grupa Enea jest zainteresowana nie tylko rozwojem wspomnianych farm wiatrowych, ale też wielkoobszarowych farm fotowoltaicznych.

Plany fotowoltaiczne Enei

Enea Elektrownia Połaniec podpisała list intencyjny ze świętokrzyską gminą Staszów, gdzie może powstać farma fotowoltaiczna o mocy 10 MW. Kolejną farmę fotowoltaiczną Enea zamierza zbudować na terenach, które są własnością kopalni Bogdanka, położonych w gminach Puchaczów i Cyców (Lubelskie). Powstać mają tam farmy fotowoltaiczne o łącznej mocy do 30 MW. Wytworzona w ten sposób energia w całości będzie zużywana przez lubelski zakład i zasili jego procesy produkcyjne. Przedsięwzięcie to jest niezwykle istotne nie tylko z uwagi na zapotrzebowanie na energię z poszanowaniem środowiska, przy wykorzystaniu technologii odnawialnych, ale też dlatego, że pozwoli na właściwe zagospodarowanie gruntów, które do tej pory kojarzyły się głównie z energetyką opartą na paliwach kopalnych.

Enea chce budować także wielko obszarowe farmy fotowoltaiczne na nieruchomościach rolnych należących do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Na mocy trójstronnego porozumienia między Eneą, Eneą Wytwarzanie i KOWR potencjalną bazę do budowy instalacji fotowoltaicznych będą stanowiły nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, w tym te o niskiej przydatności rolniczej. W pierwszej kolejności będą to tereny określone w planach i studiach kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin jako grunty przeznaczone pod inwestycje dotyczące odnawialnych źródeł energii. Inicjatywa ta przyczyni się do wzrostu udziału OZE w krajowym miksie energetycznym oraz promocji źródeł odnawialnych na terenach wiejskich.

Paweł Szczeszek, prezes Enei

– Zatwierdzenie przez Radę Ministrów Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku jest dobrą wiadomością dla sektora energetyki. Przyjęcie tego ważnego dokumentu było niezbędnym krokiem dla zachowania i wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego państwa oraz potwierdza konieczność transformacji branży. Poprzednia PEP została opublikowana ponad dekadę temu, przez co nie uwzględniała dzisiejszej rzeczywistości makroekonomicznej oraz stawianych przed polską gospodarką wymagań klimatycznych. Nowy dokument odpowiada na wyzwania, z jakimi mierzyć się musi polska energetyka, wspiera transformację, w tym nisko- i zeroemisyjność, co jest kluczowe również dla rozwoju Grupy Enea – podsumowuje Paweł Szczeszek, prezes Enei.

Czytaj też:
Jest zielone światło dla morskich wiatraków na Morzu Bałtyckim: na dniach wchodzi w życie tzw. ustawa offshore
Czytaj też:
Enea wspiera walkę z COVID-19

Artykuł został opublikowany w 6/2021 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

Źródło: Enea
-
 0

Spis treści tygodnika Wprost nr 6/2021 (1971)

 • Bez wolnych mediów społeczeństwo będzie chore 10 lut 2021, 9:40 Pomysł rządzących, by nałożyć na media podatek od reklam i tłumaczyć to potrzebą zbierania funduszy na walkę z COVID-19 jest wyjątkowo bezczelny, szkodliwy i perfidny. 3
 • Niedyskrecje parlamentarne 8 lut 2021, 7:30 – Spór w Porozumieniu jest pozorowany, to jest taki teatr odgrywany przed Jarosławem Kaczyńskim, by przekonać go, iż konkretnych ludzi w Porozumieniu należy wzmacniać kolejnymi synekurami, bo oni gwarantują trwałość koalicji – mówi polityk Zjednoczonej Prawicy o awanturze w... 12
 • Czarny scenariusz 11 lut 2021, 7:41 Niezależne media protestują przeciw wprowadzeniu przez rządzących podatku od reklam. Pierwsze strony gazet i portale zamieściły w środę, w ramach akcji: „Media bez wyboru”, czarne plansze zasłaniające publikowane treści, a audycje radiowe zostały w wielu stacjach zawieszone. –... 21
 • Powinniśmy obawiać się zgodności polityków 11 lut 2021, 12:13 Często narzekamy na głębokość podziałów politycznych w Polsce. W dobrym tonie jest podkreślanie zacietrzewienia polityków i wytykanie im braku zdolności do myślenia ponadpartyjnymi kategoriami. Wszystko to bzdury. Politycy ze zwalczających się obozów potrafią być zgodni, a... 32
 • Wszystkie wojny w Zjednoczonej Prawicy 12 lut 2021, 7:30 Konflikty, spiski i wewnętrzne sojusze – tak wygląda geografia Zjednoczonej Prawicy. Koalicji, którą jednoczy tylko jedna osoba – Jarosław Kaczyński. Aby zrozumieć jak trudno jest zarządzać tym wielkim bytem politycznym, trzeba zajrzeć do frakcji w Zjednoczonej Prawicy. Oto... 42
 • Olimpijka przypomina, że sport to zdrowie 6 lut 2021, 10:38 Idealnym rozwiązaniem byłaby godzina WF-u dziennie, dla wszystkich. Ale doskonale wiemy, jak jest z dostępem do szkolnych sal gimnastycznych, co już rodzi problemy. Myślę, że największym wyzwaniem dla całego systemu nauczania jest to, by w klasach I-III to wuefiści, a nie... 56
 • Zlepek kłamstw stał się moim biogramem 7 lut 2021, 11:30 Historia dzieje się poza mną. Ktoś przedrukowuje rzeczy, nie zadaje sobie trudu, by zadzwonić do mnie i spytać, czy to prawda, że rezygnuję z działań artystycznych, bo czas wypełnia mi teraz nawracanie ludzi i bieganie na lekcje religii. To o tyle groźne, że jeśli przykładowo... 69
 • Fortuna idzie z dymem 8 lut 2021, 15:58 – Ponad 6 mln ton polskiego węgla zalega na zwałach. A z Rosji sprowadzamy węgiel tańszy i lepszej jakości. W 2020 r. było to grubo ponad 10 mln ton. Jednocześnie w Polskiej Grupie Górniczej brakuje pieniędzy na pensje, a cały sektor węgla kamiennego – tylko w ciągu jedenastu... 85
 • Poradnik dla zadłużonych 7 lut 2021, 19:11 Proces o upadłość może się ciągnąć miesiącami. Będziesz się czuł jak więzień na warunkowym. Jeśli wejdziesz w upadłość z nastawieniem, że to miły spacerek – będziesz cierpiał co dzień. Jeśli jednak zostaniesz uprzedzony, że czeka cię bardzo marny czas, nastawisz się psychicznie. 103
 • Wolne media i ich wrogowie 11 lut 2021, 13:17 Polski rząd nie jest jedynym w cywilizowanym świecie, próbującym ograniczyć swobodę działania wolnej prasy i skłócić i tak podzielone środowisko. Sami zresztą podkładamy się politykom, myląc nagminnie obiektywizm z plemiennym uwielbieniem dla swoich i ślepą nienawiścią dla... 120
 • Węgierski dziennikarz: Bądźcie solidarni 10 lut 2021, 19:30 11 lat temu na Węgrzech był podobny protest do tego, który dzisiaj odbywa się w Polsce. W dniu, kiedy przegłosowano nowe prawo prasowe, dzienniki ukazały się z wygumkowanymi okładkami, a Attila Mong, popularny prezenter radiowy, w proteście ogłosił w eterze minutę ciszy.... 133
 • Dzieci skazane na śmierć 7 lut 2021, 7:00 – Jestem oburzona opinią polskiej agencji, która stwierdziła, że nie warto podawać dzieciom chorym na białaczkę terapii CAR-T. Niech premier porozmawia z rodzicami dzieci, które będą potrzebować w 2021 roku takiego leczenia. Dziwię się braku serca i etycznej postawy, bo dla... 148
 • Chorzy na otyłość 9 lut 2021, 9:28 Nie ma innej choroby, która powoduje tak dużą liczbę powikłań. Średnia długość życia w Polsce skróci się o prawie 4 lata z powodu otyłości: to drugi najgorszy wynik wśród badanych 52 krajów. Lockdown przyspieszył rozwój otyłości, ale w Polsce chorzy na otyłość są... 157
 • Zostałem skrzypkiem, bo było taniej 6 lut 2021, 13:34 Musiałem zarazić się covidem tuż przed przylotem, bo zaraz po wylądowaniu w Warszawie poczułem się bardzo nieswojo. Przez tydzień nie wiedziałem, co się ze mną dzieje. No a potem wszystko zamknęli. Nikt mnie nie słuchał, co uraziło moją próżność. A ja potrzebuję jej, żeby móc... 174
 • Koronawirus na czerwonym dywanie 12 lut 2021, 9:05 Hollywoodzkie Stowarzyszenie Prasy Zagranicznej ogłosiło nominacje do Złotych Globów, a Amerykańska Akademia Filmowa dziewięć shortlist oscarowych. Na jednej z nich znalazł się „Szarlatan” Agnieszki Holland. Po trudnym roku branża filmowa próbuje złapać haust powietrza. 193
 • Pandemiczne pisanie 11 lut 2021, 17:16 Kiedy wiosną ubiegłego roku zaatakowała nas epidemia, byliśmy przerażeni, ale po kilku tygodniach jakoś oswoiliśmy lockdown, kwarantanny i społeczny dystans. Rozpoznaliśmy ich złe i dobre strony. I wtedy pojawiło się popularne proroctwo: za rok zaleje nas fala literatury... 207
 • Miło 12 lut 2021, 8:38 Zamiast zakochiwać się mądrze i spokojnie (ech, żeby miłość miała coś wspólnego z tymi dostojnymi cechami!) zachowujemy się jak dziecko, które zobaczyło zabawkę. Dać mi to natychmiast! Bo kocham! Chcę tego pieska, chcę tą papużkę, chcę tego loda, chcę człowieka! 222
 • Coraz więcej gazu płynie do nas przez Bałtyk 12 lut 2021, 15:00 Od niedawna bunkrowanie statków skroplonym gazem ziemnym LNG możliwe jest w jednym z portów podległych Urzędowi Morskiemu w Szczecinie. To kolejna polska przystań, która umożliwiła tankowanie LNG – alternatywnym paliwem żeglugowym, które z powodu nowych norm emisyjnych ma... 227
 • Porzucając węgiel, trzeba spojrzeć na morze 12 lut 2021, 15:38 Nowa polityka energetyczna kraju wytycza konkretne drogi dla działających na rynku. Wszyscy będą musieli – i to dosłownie – spojrzeć ku morzu. 239
 • Enea stawia na zieloną energię 12 lut 2021, 15:04 Energetyka wiatrowa, obok energetyki słonecznej, jest jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się sektorów energetyki opartej na OZE. Pozwala na osiąganie licznych korzyści ekologicznych, gospodarczych i społecznych. Nie dziwi więc, że rodzime koncerny energetyczne... 254
 • PGE zaprzęgnie wiatr do pracy 12 lut 2021, 15:05 Morska energetyka wiatrowa ma stać się jednym z ważniejszych elementów transformacji energetycznej w Polsce. PGE Polska Grupa Energetyczna DO 2030 roku będzie posiadać dwie farmy wiatrowe na bałtyku o łącznej mocy do 2,5 gw. 265
 • Zielony Zwrot TAURONA blisko ludzkich spraw 12 lut 2021, 15:01 Wiatr, słońce i woda napędzają transformację Taurona, lidera rynku energetycznego. Towarzyszy jej rewolucja fotowoltaiczna na dachach klientów. Ostatni rok pod tym kątem był rekordowy. W sumie lider energetycznej transformacji przyłączył już do swojej sieci dystrybucyjnej... 281