Raport Wprost. Top 10 liderów zielonej transformacji 2020

Raport Wprost. Top 10 liderów zielonej transformacji 2020

Morska farma wiatrowa – zdjęcie ilustracyjne
Morska farma wiatrowa – zdjęcie ilustracyjne / Źródło: Pexels / Pixabay
To oni nadają ton w procesie zazieleniania naszego kraju – inwestując w technologie wodorowe, OZE, magazynowanie energii czy biometan. Oto 10 polskich firm – trendsetterów zielonej transformacji w Polsce.

PKN ORLEN

Niekwestionowany lider polskiej transformacji energetycznej. Inwestuje w farmy fotowoltaiczne, wiatrowe na Bałtyku i biogazownie. Rozwija sieć ładowarek samochodów elektrycznych, buduje instalację do produkcji zielonego glikolu i finalizuje prace związane z wytwórnią wodoru. A wszystko zgodnie z nową strategią, w której na zrównoważony wzrost PKN ORLEN planuje przeznaczyć ponad 30 mld zł, w tym ponad 25 mld zł na inwestycje obniżające emisję dwutlenku węgla. – Mamy konkretny cel i wiemy, jak go osiągnąć. Dlatego m.in. zwiększamy moce w biopaliwach i biomateriałach oraz budujemy pozycję na rynku paliw alternatywnych, w tym wodoru – mówi Daniel Obajtek, prezes zarządu PKN ORLEN. Grupa ORLEN jako pierwszy koncern paliwowo-energetyczny z Europy Środkowej zadeklarowała cel osiągnięcia neutralności emisyjnej w 2050 roku. Do 2030 roku koncern o 20 proc. zredukuje emisje CO2 z obecnych aktywów rafineryjnych i petrochemicznych oraz CO2/MWh o 33 proc. z produkcji energii elektrycznej. Będący w zaawansowanej fazie przygotowania projekt budowy morskiej farmy wiatrowej jest jedną z kluczowych inwestycji dla realizacji tych celów.

TAURON

Jedna z czterech największych firm energetycznych w kraju konsekwentnie realizuje transformację energetyczną. Zielony Zwrot TAURONA zakłada zwiększenie do ponad 65 proc. udziału OZE w miksie wytwórczym w perspektywie 2030 roku przy równoczesnym ograniczeniu emisji CO2 o połowę. Do 2025 roku TAURON zamierza mieć ponad 1000 MW mocy zainstalowanej w turbinach wiatrowych na lądzie oraz farmy fotowoltaiczne o mocy 300 MW. Natomiast po 2025 roku istotną rolę w transformacji Grupy mają odegrać farmy wiatrowe na Morzu Bałtyckim. Firma wspiera też przemiany polskiego sektora energii jako dystrybutor. W 2019 roku Grupa Tauron przyłączyła do swojej sieci rekordową liczbę ponad 30 tys. mikroinstalacji. To blisko cztery razy więcej niż w 2018 roku. Teraz przechodzi z paliw kopalnych na odnawialne źródła energii przy wsparciu Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOiR), który zainwestuje 240 mln zł (równowartość 55,8 mln euro) w 24 proc. z jednego miliarda złotych obligacji w walucie lokalnej, wyemitowanej przez Tauron w celu wsparcia jego strategii dekarbonizacji.

ENEA

Grupa Enea to jeden z największych i najważniejszych podmiotów rynku energii w Polsce, który aktywnie uczestniczy z zielonej transformacji. Angażuje się rozwijanie sektora OZE, a morska energetyka wiatrowa zajmuje niezwykle istotne miejsce w planach rozwojowych Grupy Kapitałowej. Dlatego koncern zdecydował się nawiązać współpracę z PGE i Tauronem, aby jak najlepiej wykorzystywać szanse, które daje rozwój morskiej energetyki wiatrowej. Z kolei spółka Enea Nowa Energia, do której zadań należy zarządzanie projektami opartymi na odnawialnych źródłach energii, będzie rozwijać aktywa OZE w oparciu o najnowocześniejsze i optymalne ekonomicznie rozwiązania technologiczne. Spółka jest m.in. zainteresowana udziałem w rozwoju morskich farm wiatrowych oraz wielkoobszarowych farm fotowoltaicznych.

PGNiG

W zielonej transformacji ważny jest etap przejściowy od węgla do niskoemisyjnych źródeł energii, w którym kluczową rolę odegra gaz ziemny, dostarczany na polski rynek przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo. Dzięki temu możliwa będzie elastyczna dekorbanizacja, np. przestawianie bloków węglowych na gazowe. Ale ponieważ koncern ma świadomość roli gazu jako paliwa przejściowego, wiąże swoją przyszłość z nowymi, ekologicznymi gazami, takimi jak biometan czy wodór. PGNiG stworzył specjalny badawczy program wodorowy: „Wodór – Czyste Paliwo dla Przyszłości (Hydrogen – Clean Fuel for the Future)”. Składa się na niego kilka projektów – od produkcji zielonego wodoru poprzez jego magazynowanie i dystrybucję aż do wykorzystania w energetyce przemysłowej. W ciągu czterech najbliższych lat na prace badawcze związane z programem firma planuje wydać ponad 31 mln zł. A już teraz koncern prowadzi badania nad możliwością magazynowania i transportu wodoru przy wykorzystaniu sieci gazu ziemnego. Równolegle Centralne Laboratorium Pomiarowo-Badawcze PGNiG rozbuduje działalność analityczną, by stać się pierwszym w Polsce i jednym z niewielu w Europie laboratorium badającym czystość wodoru.

PGE

Wyraźnym liderem w energetyce morskiej na Bałtyku jest koncern PGE, które spośród polskich przedsiębiorstw z udziałem Skarbu Państwa ma największe doświadczenie i know-how realizacji tego typu przedsięwzięć. Swoje działania i plany wobec energetyki wiatrowej PGE zawarło w Programie Offshore Grupy PGE, który zakłada wybudowanie do 2030 roku dwóch morskich farm wiatrowych: Baltica 2 i Baltica 3 o łącznej mocy do 2,5 GW. PGE wybrał już partnera branżowego dla obu wspomnianych projektów wiatrowych – został nim duński koncern Ørsted. A do 2040 roku moc jej morskich farm wiatrowych osiągnie 6,5 GW, co uczyni Grupę Kapitałową PGE liderem przyszłego sektora morskiej energetyki wiatrowej w Polsce. To o tyle istotne, że w tym czasie, według założeń rządowych, wszystkie morskie farmy wiatrowe w polskiej strefie Bałtyku będą posiadały moc 8-11 GW.

ENERGA

Energa, która jest jedną z czterech (obok PGE, Enei i Taurona) największych spółek energetycznych w Polsce, należy do Grupy Kapitałowej ORLEN. Energa posiada łącznie ponad 50 aktywów produkujących energię z odnawialnych źródeł, w tym przede wszystkim: elektrownie wodne, lądowe farmy wiatrowe i farmy fotowoltaiczne. Ponad 30 proc. produkowanego przez Grupę ENERGA wolumenu energii elektrycznej pochodzi z odnawialnych źródeł i jest to najwyższy udział spośród jej głównych konkurentów. Jednocześnie koncern planuje dalszy rozwój obszarów, w których ORLEN i ENERGA są już aktywne, np. elektromobilność, ale też wejście w nowe projekty, np. morskie farmy wiatrowe lub projekty bazujące na ogniwach fotowoltaicznych. A już wkrótce dzięki współpracy z wiodącymi polskimi ośrodkami naukowymi opracowane zostanie kompleksowe rozwiązanie dla magazynów ciepła i chłodu, kompatybilnych z systemami ciepłowniczymi eksploatowanymi w Polsce i za granicą.

LOTOS

Jest koncernem naftowym zajmującym się wydobyciem i przerobem ropy naftowej oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. Stawia też na wodór, planując zostać jednym z krajowych liderów w tej dziedzinie. Dlatego już w kwietniu 2018 roku podpisał list intencyjny z władzami miasta Gdyni w zakresie dostarczania wodoru do zasilanych nim autobusów. A we współpracy z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi chce uruchomić projekt badawczo-rozwojowy dotyczący elektrolizerów i ich integracji w rynku energii. Dzięki temu LOTOS pozyskałby elektrolizery konieczne do produkcji zielonego wodoru i współpracujące z instalacjami OZE, na przykład elektrowniami wiatrowymi. Ostatnio Rafineria Grupy LOTOS wytworzyła pierwsze w swojej historii biokomponenty: biopropan, czyli biokomponent LPG, oraz biowęglowodory ciekłe, czyli biokomponenty oleju napędowego. To pierwszy krok w stronę ekologicznej rafinerii produkującej paliwa z produktów pochodzenia roślinnego. Dzięki wytwarzaniu biokomponentów Grupa LOTOS zmniejsza swój ślad węglowy. Warto przypomnieć, że rafineria Grupy LOTOS znajduje się już w pierwszej dziesiątce najmniej emisyjnych rafinerii w Europie, czyli takich, w których wskaźnik emisji CO2 jest niższy niż 29,5 kg na tonę.

KGHM

Miedziowy potentat, KGHM Polska Miedź, inwestuje w energię pochodzącą ze słońca. Na zlecenie firmy w okolicach Legnicy powstała farma fotowoltaiczna o mocy ok. 3 MWh. Spółka finalizuje również umowy dotyczące budowy dwóch kolejnych elektrowni fotowoltaicznych w Zagłębiu Miedziowym.

– Reagujemy na trendy w światowej gospodarce, bez tego nie bylibyśmy w czołówce producentów miedzi. Coraz większe znaczenie ma to, jak miedź jest produkowana, dlatego chcemy wykorzystywać OZE i wpisać się w „zieloną miedź”. Wierzymy, że w przyszłości przełoży się to na naszą pozycję rynkową, dlatego inwestycja w fotowoltaikę jest dla nas atrakcyjna – mówi Marcin Chludziński, prezes zarządu KGHM Polska Miedź S.A.

Zgodnie ze strategią Polskiej Miedzi do 2030 roku aż połowę zapotrzebowania na energię KGHM chce pokrywać z własnych źródeł, w tym z OZE. Realizowana przez KGHM Stratega 4E stawia na efektywność, ekologię, e-przemysł i elastyczność. Jednym z priorytetów jest wpisujący się w te obszary Program Rozwoju Energetyki w KGHM, którego głównym elementem jest właśnie fotowoltaika.

GAZ-SYSTEM

GAZ-SYSTEM to jedna z kluczowych dla polskiej gospodarki oraz bezpieczeństwa energetycznego kraju spółek, która na co dzień odpowiada m.in. za transport i dostawy paliw gazowych siecią przesyłową w całym kraju. To także inwestor, który buduje nowe gazociągi, w tym strategiczny dla polskiej energetyki projekt Baltic Pipe. Dzięki temu Polska zwiększa dostęp do błękitnego paliwa, które jeszcze do niedawna mogła pozyskiwać jedynie
z kierunku wschodniego. Obecnie gaz ziemny, bez którego niemożliwe byłoby płynne przejście od węgla do OZE, stale zwiększa swój udział w miksie energetycznym.

RESPECT ENERGY

To jeden z największych niezależnych podmiotów na rynku energii elektrycznej w Polsce. Zajmuje się zarządzaniem energią elektryczną pochodzącą tylko z odnawialnych źródeł energii, oferując klientom wyłącznie w 100 proc. zieloną energię. Spółka współpracuje z grupą 400 wytwórców energii elektrycznej w Polsce. Z usług Respect Energy korzystają nie tylko przedsiębiorstwa, ale także osoby fizyczne. Niedawno firma ogłosiła, że na Pomorzu wraz niemieckim partnerem będzie budować największą farmę fotowoltaiczną w Europie Środkowo-Wschodniej.

Artykuł został opublikowany w 8/2021 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

-
 0

Spis treści tygodnika Wprost nr 8/2021 (1973)

 • Ministerstwo Sprostowań 25 lut 2021, 17:30 Ktoś wypuszcza w obieg informację o niby-pracach nad kolejnym niby-podatkiem. Łapie opinie, czy Polacy są za, czy przeciw. Trudno zresztą, żeby ktokolwiek był za. A później informacje się dementuje. 3
 • Niedyskrecje parlamentarne 22 lut 2021, 7:28 O tym, że Jarosław Kaczyński chętnie wsłuchuje się w rady tych, którzy mówią, by zdusić sprzeciw koalicjantów, że widmo 2007 roku krąży nad Zjednoczoną Prawicą, „lud PiS-owski nie cierpi” Gowina i że premier chciałby zostać wiceprezesem PiS, ale boi się konfrontacji. A także o... 12
 • Kraj bez autorytetów? 25 lut 2021, 15:43 Kadencja doktora Adama Bodnara na stanowisku Rzecznika Praw Obywatelskich upłynęła 9 września 2020 roku. Od tego dnia minęło już prawie pół roku, a Rzecznikiem Praw Obywatelskich jest nadal… Adam Bodnar. Wszystko dlatego, że politycy traktują to jedno z ważniejszych stanowisk... 22
 • Premier może spać spokojnie. Przez rok 24 lut 2021, 7:41 – Mateusz Morawiecki jest bezpieczny na stanowisku do połowy 2022 roku. Potem, jeśli notowania zaczną nam spadać, postawimy na kogoś, kto pociągnie listy wyborcze – mówi współpracownik prezesa PiS. 26
 • Życie w bałaganie 26 lut 2021, 7:13 Rząd zamknął oczy, a Inspekcja Pracy skapitulowała – w rozmowie z „Wprost” poseł Lewicy, Adrian Zandberg, oskarża władze o to, że te porzuciły pracowników w czasie pandemii i nie panują nad skalą obniżek płac i likwidacji miejsc pracy. Z politykiem partii Razem rozmawiamy też... 33
 • Polacy są szczęśliwi 25 lut 2021, 11:11 Apogeum pandemii w odbiorze społecznym będzie miało marginalne znaczenie. Znaczenia będą miały obostrzenia. To, że nie będziemy się mogli swobodnie poruszać, wyjechać na upragnione wakacje tam, gdzie byśmy chcieli. To będzie irytujące. Polacy będą się wściekać, protestować,... 59
 • Kobieta w porodzie jest symbolem mocy 20 lut 2021, 9:39 Ciało kobiety jest eksponowane non stop. Widzimy to na billboardach, u mechanika, gdy jedziemy zrobić przegląd auta. I to jest na porządku dziennym. A kiedy pokaże się nagą kobietę w innym kontekście, to budzi zdumienie. Nagle okazuje się, że dla niektórych to przekroczenie... 80
 • Wody Polskie - kulisy pewnego konkursu 24 lut 2021, 18:00 Na swojego brokera ubezpieczeniowego Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie wybrało spółkę kontrolowaną przez cypryjskie spółki znanych warszawskich biznesmenów. To między innymi Marcin Rywin, syn Lwa Rywina i Jacek Olechowski, syn współzałożyciela PO, Andrzeja Olechowskiego. 102
 • Rozwód z kredytem we frankach 24 lut 2021, 8:26 Co jeśli osoba, z którą zaciągnęliśmy kredyt jest z nami w konflikcie i nie będzie chciała pozwać banku? Co jeśli związek się rozpadł, były partner wyprowadził się i udaje, że problem kredytu go nie dotyczy? 115
 • Gra w zielone 26 lut 2021, 15:00 Ekologiczne, niskoemisyjne, energooszczędne budownictwo. Nasza planeta to lubi! Jednak nie tylko ona. To, co dobre dla środowiska, jest dobre także dla nas. Dla naszego zdrowia, ale także portfela. 123
 • Budownictwo neutralne klimatycznie 26 lut 2021, 15:02 Dwie trzecie Europejczyków obecnie mieszka w miastach, których obszar do 2030 r. może wzrosnąć nawet trzykrotnie. Te trendy demograficzne i urbanistyczne oraz zmiany klimatu powodujące napływ zwrotnikowych mas powietrza nad Polskę tworzą ogromne wyzwanie, przed którym stoi... 139
 • Domy prosto z fabryki 26 lut 2021, 15:00 Prefabrykacja i budownictwo modułowe na dobre zagościły już w dyskusjach dotyczących nowoczesnych rozwiązań w budownictwie. Obok odnawialnych źródeł energii, ładowarek do samochodów elektrycznych i innych zielonych rozwiązań jest jednym z najczęściej poruszanych tematów na... 149
 • FOTON Technik podsumowuje rok 2020 26 lut 2021, 15:07 Fotowoltaika to jedna z niewielu branż, która rozwijała się prężnie przez cały rok 2020 mimo pandemii, obostrzeń i ciężkiej sytuacji gospodarczej w kraju. Firma FOTON Technik także notuje ubiegły rok na plusie ‒ podpisała ponad 9 tys. umów z klientami prywatnymi i biznesowymi.... 158
 • Inwestycje z przyszłością 26 lut 2021, 15:01 Zapotrzebowanie na nieruchomości coraz nowocześniejsze, coraz bardziej ekologiczne wzrasta i wciąż będzie wzrastać. To już nie moda, ale wymóg czasów. Najlepsze materiały, maksymalna energooszczędność, dużo zieleni. Staramy się by wszystkie nasze projekty spełniały najwyższe... 166
 • Maseczkowy zawrót głowy 25 lut 2021, 16:35 „Nie wiem” – tak równo rok temu ówczesny minister zdrowia Łukasz Szumowski odpowiadał dziennikarzowi, który pytał, dlaczego ludzie noszą maseczki. Zmienił się minister zdrowia. Zmieniło się również podejście do kwestii zakrywania ust i nosa. Polska dołącza właśnie do grona... 174
 • E-commerce odporny na pandemię koronawirusa 26 lut 2021, 14:58 Długie miesiące w zamknięciu, pełne restrykcji i zakazów, a także lęku o swoje zdrowie i bezpieczeństwo w trakcie stacjonarnych zakupów, zmieniły zwyczaje zakupowe Polaków. W efekcie przychody e-commerce, do niedawna rozwijającego się w spokojnym tempie, z dnia na dzień... 188
 • Catering dietetyczny rośnie, mimo pandemii 26 lut 2021, 15:03 Catering dietetyczny nadal znajduje się w czołówce najszybciej rozwijających się branż w Polsce – mówi Jakub Kukuła, właściciel cateringu dietetycznego Kukuła Healthy Food. 195
 • Zadania Rady ds. Ochrony Zdrowia 22 lut 2021, 8:55 Centra 75+, psychiatria, onkologia: to najbliższe plany nowo powstałej Rady ds. Ochrony Zdrowia, która będzie doradzać prezydentowi Dudzie. Prof. Piotr Czauderna zapowiada, że rada przy prezydencie nie będzie konkurencyjna do Rady Medycznej, która doradza premierowi. Nie... 201
 • Seniorzy i szczepienie 26 lut 2021, 10:11 Ponad milion osób w Polsce już otrzymało dwie dawki szczepionki przeciw COVID-19. Czy gorączka, ból, osłabienie i omdlenie są normalne po drugiej dawce? – U osób starszych nie spodziewamy się wielu zdarzeń niepożądanych, jednak niektórych seniorów nie powinno się szczepić, a... 210
 • Raport Wprost. Top 10 liderów zielonej transformacji 2020 26 lut 2021, 15:00 To oni nadają ton w procesie zazieleniania naszego kraju – inwestując w technologie wodorowe, OZE, magazynowanie energii czy biometan. Oto 10 polskich firm – trendsetterów zielonej transformacji w Polsce. 219
 • Krajowy biznes zagospodaruje globalne trendy 26 lut 2021, 15:00 Wyraźnym trendem na rynku energetycznym jest m.in. dualna strategia rozwoju OZE w skali regionalnej: instytucjonalna i podejmowana przez podmioty prywatne. Na rozwój odnawialnych źródeł energii wpływają decyzje podejmowane za Atlantykiem i przez organy w Brukseli, ale także... 240
 • Inwestycja w OZE? To się opłaca 26 lut 2021, 15:02 Najbardziej dynamicznym trendem, który dostrzegamy w obszarze gospodarki zielonej energii, jest systematycznie rosnące zainteresowanie OZE ze strony inwestorów. 246
 • Zazdrość i inne złe emocje 23 lut 2021, 12:38 Jest w tej chwili najsłynniejszą pisarką belgijską, ale literatura francuska też się chętnie do niej przyznaje, bo Amelie Nothomb pisze po francusku i zbiera także francuskie nagrody literackie, łącznie z prestiżową Grand Prix Akademii Francuskiej za powieść. 251
 • Recepta na kryminalny sukces 26 lut 2021, 11:20 „Nieobecni”, „Chyłka. Inwigilacja”, nowy sezon „Szadzi”. Stawiając na seriale kryminalne związana z TVN platforma Player znalazła na rynku niszę. A może po prostu sprawnie poszła po śladach popularnych autorów kryminałów? 259
 • Oczy diabła 26 lut 2021, 13:22 Kiedy myślę o „Oczach diabła” stają mi przed oczami nie te pozasłaniane twarze prawdziwych potworów, bo u nich oczu w ogóle nie widać. Staje mi przed oczami po prostu twarz Patryka Vegi. 272