Enea: Inwestycja w kadry

Enea: Inwestycja w kadry

Enea wspiera studentów w ich rozwoju zawodowym
Enea wspiera studentów w ich rozwoju zawodowym / Źródło: Enea
Grupa Enea inwestuje w rozwój i kompetencje nie tylko obecnych pracowników, ale też przyszłych, wspierając uczniów szkół technicznych i branżowych oraz studentów.

Energetyka od lat mierzy się z wyzwaniem pozyskiwania z rynku pracy elektromonterów, absolwentów szkół technicznych, uczelni wyższych oraz specjalistów z doświadczeniem w zawodzie. Grupa Enea, jako odpowiedzialny pracodawca, dba o obecnych pracowników, jednocześnie patrząc w przyszłość. Planując politykę zatrudnienia, już dziś podejmuje działania na rzecz przyszłej kadry, wspierając szkoły branżowe i techniczne. W ramach autorskiego programu patronackiego uczniowie tych szkół biorą udział w konkursach, praktykach, konferencjach, wykładach i spotkaniach z udziałem ekspertów i praktyków z Grupy Enea. Firma angażuje się w targi edukacyjne, a szkoły mogą liczyć na wsparcie w postaci doposażania pracowni dydaktycznych. Obecnie dla uczniów szkół patronackich przygotowywany jest projekt lekcji online „Zasilani Wiedzą”. Eksperci z Grupy poprowadzą wykłady z tematów obejmujących zainteresowania uczniów i realizowany w szkole program.

– Polska energetyka potrzebuje nowoczesnych, profesjonalnie przeszkolonych kadr. Jako firma odpowiedzialna społecznie, inwestujemy nie tylko w nowe technologie, równolegle stawiamy na rozwój obecnych i przyszłych pracowników. Szkoły branżowe gwarantują przygotowanie młodych ekspertów o unikalnych i wyjątkowych umiejętnościach – mówi Paweł Szczeszek, prezes Enei.

Aktualnie Grupa współpracuje z 17 szkołami z obszaru swojej działalności, m.in. z Poznania, Bydgoszczy, Nowej Soli, Gniezna, Szczecina, Leszna, Złotowa, Chodzieży, Kozienic czy Połańca.

Moc na start

Z myślą o uczniach firma już po raz kolejny w czwartym kwartale 2020 r. zorganizowała konkurs „Moc na start”, w którym uczniowie szkół patronackich mogli zdobyć stypendia na rozwój swoich pasji. Konkurs ma na celu promowanie zagadnień związanych z rozwojem nowoczesnych technologii w energetyce, zainteresowanie młodzieży trendami w branży oraz rozwijanie w nich zainteresowań poznawczych i badawczych. Ma także wzmacniać relacje między Grupą Enea i uczniami oraz zainteresować ich przyszłą pracą zawodową w strukturach Grupy. W tegorocznej, zdalnej edycji jury – pracownicy Grupy Enea – oceniało koncepcje dotyczące elektromobilności, sztucznej inteligencji oraz tego, jak będą wyglądać nowoczesne, zeroemisyjne domy. Stypendia w wysokości 3 tys. zł na zakup pomocy dydaktycznych, sprzętów i programów do nauki zdalnej otrzymało 10 laureatów.

Projekt edukacyjny dla studentów

Rozwój Grupy Enea - jako organizacji opartej na wiedzy - wymaga wykształcenia kadr wyróżniających się wysokimi kwalifikacjami zawodowymi i kompetencjami przekrojowymi jak: przedsiębiorczość, komunikatywność, umiejętność wykorzystania nowoczesnych technologii czy praca zespołowa. Dlatego Grupa Enea nawiązała współpracę z Politechniką Poznańską, której efektem są studia o profilu praktycznym, tzw. studia dualne dla studentów Wydziału Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki tej uczelni. Przez trzy semestry, wyłoniona grupa studentów łączy kształcenie teoretyczne z praktycznymi zajęciami w spółkach Grupy: Enei, Enei Centrum, Enei Operator, Enei Serwis, Enei Wytwarzanie, Enei Oświetlenie, Enei Pomiary. Obecnie trwa trzecia edycja studiów. Efekty tej formy kształcenia widać już dziś. W Enei Operator rozpoczął pracę pierwszy absolwent studiów dualnych.

– Dzięki zaangażowaniu spółek Grupy Enea zapewniamy studentom wysoką jakość kształcenia praktycznego, spotkania z ekspertami, dostęp do narzędzi, z których na co dzień korzystają nasi pracownicy, wspierając ich w przygotowaniu do przyszłej pracy zawodowej – mówi Joanna Kamoś, dyrektor Pionu Strategii i Rozwoju Zasobów Ludzkich w Enei.

By zainteresować pracą w Grupie młode, ambitne osoby, firma oferuje studentom i absolwentom roczny, płatny staż. Program „Zainstaluj się w Enei” od 2017 r. daje szansę na rozwój zawodowy i realizację samodzielnych projektów pod okiem specjalistów w różnych spółkach Grupy Enea. Poza rocznymi stażami Grupa oferuje 3-miesięczne płatne praktyki letnie.

Przyjazne miejsce pracy

Dbając o przyszłe kadry, Grupa Enea nie zaniedbuje obecnych pracowników, budując przyjazne miejsce pracy. Doceniło to jury konkursu „Friendly Workplace 2020”, przyznając spółce Enea wyróżnienie, m.in. za: szacunek i wsparcie dla modelu równowagi między pracą i życiem prywatnym, tworzenie zdrowego i przyjaznego środowiska pracy, stawianie na otwarte i partnerskie relacje z pracownikami oraz inwestowanie w rozwój ich kompetencji zawodowych oraz zainteresowań.

– Wierzymy, że firmę tworzą ludzie, dlatego tak dużo wysiłku – jako pracodawca – wkładamy w działania na rzecz tworzenia przyjaznego i bezpiecznego środowiska pracy, w którym jest miejsce na rozwój profesjonalnych kompetencji, ale też na aktywności pozazawodowe i wolontariat – mówi Paweł Szczeszek, prezes Enei.

Enea buduje swoją kulturę organizacyjną na podstawie przejrzystych zasad współpracy, w oparciu o szacunek i wzajemne zaufanie, wskazane przez pracowników wartości i dialog z otoczeniem. Firma ogranicza ryzyko wystąpienia przejawów dyskryminacji, mobbingu i nieakceptowalnych zachowań oraz dba o właściwy przepływ informacji. Nieodłącznym elementem kreowania sprzyjających warunków pracy są działania na rzecz budowania równowagi między życiem zawodowym i prywatnym.

Enea stwarza przestrzeń do rozwijania pasji

Pracownicy doceniają możliwości angażowania się w projekty sportowe, kulturalne czy społeczne, do których zapraszane są całe rodziny energetyków. Za sprawą licznych inwestycji w ochronę środowiska i zrównoważony rozwój, inicjatyw edukacyjnych i akcji prozdrowotnych firma dba o lepsze jutro swoich pracowników i ich rodzin.

– Enea udowadnia, że polska firma może tworzyć nowoczesne standardy w dziedzinie polityki personalnej i bez kompleksów stawać w gronie odpowiedzialnych pracodawców, na równi z markami zagranicznymi. Kultura firmy budowana na gruncie szacunku i zaufania to podstawowy fundament przyjaznej organizacji – podkreśla Michał Biały, dyrektor zarządzający portalu MarkaPracodawcy.pl – organizatora konkursu „Friendly Workplace”.

Spółka Enea ceniona jest za konsekwencję w realizacji polityki antymobbingowej, za co otrzymała certyfikat „Firma bez mobbingu”, politykę szkoleniową, zaangażowanie w realizację koncepcji zdrowego środowiska pracy, w tym programy edukacyjne dla pracowników w obszarze profilaktyki zdrowotnej. W Grupie Enea kompetencje pracowników są największym kapitałem, dlatego firma szeroko wspiera rozwój, np. poprzez wymianę doświadczeń, co przekłada się na doskonalenie standardów pracy. Rozwijane w Enei podejście kompleksowego rozwoju zakłada działania dla poszczególnych grup pracowników oraz jednostek. Proponowane szkolenia wykorzystują nowoczesne rozwiązania. Pracownicy mogą podnosić kwalifikacje, korzystając z dofinansowania nauki, szkoleń specjalistycznych i konferencji branżowych. Od lat działania rozwojowe skoncentrowane są na kształtowaniu postaw i umiejętności w obszarze zarządzania czy etyki, m.in. przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji dla pracowników wszystkich szczebli i obszarów biznesowych.

– Szczególnie zadbaliśmy o działania wspierające rozwój pracowników podczas pandemii. Udostępniamy szkolenia i materiały dotyczące szkodliwych czynników stresu w miejscu pracy, komunikacji i zarządzania zespołem rozproszonym, zarządzania emocjami w obliczu nagłej zmiany, wspierając pracowników w systemie pracy zdalnej – dodaje Aneta Pelczarska, dyrektor Departamentu Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Enei.

Czytaj też:
Ranking „Wprost”: 50 najlepszych pracodawców w Polsce. Gdzie pracuje nam się najlepiej
Czytaj też:
Droga do zrównoważonego rozwoju
Czytaj też:
Świadomość ekologicznej odpowiedzialności

Artykuł został opublikowany w 17/2021 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

-
 0

Spis treści tygodnika Wprost nr 17/2021 (1982)

 • Niedyskrecje parlamentarne 26 kwi 2021, 7:09 W głowie prezesa PiS kiełkuje idea, żeby w przypadku spadku notowań jego formacji tuż przed wyborami znów postawić kobietę na czele rządu. – Usłyszałem, że prezes w tym kontekście wymienia Elżbietę Witek, marszałek Sejmu. To by oznaczało, że on sam kierowałby rządem i... 14
 • Kulisy spotkania koalicjantów 30 kwi 2021, 9:15 Hierarcha kościelny od ziobrystów w roli rozjemcy między Jarosławem Gowinem, Jarosławem Kaczyńskim i Zbigniewem Ziobro. Tak miała wyglądać pojednawcza, ubiegłotygodniowa rozmowa liderów Zjednoczonej Prawicy. – Gowin obecnością duchownego czuł się skrępowany, ale nie mógł... 24
 • Szef gabinetu Gowina został nagrany? 24 kwi 2021, 18:54 Tomasz Michałowski to bliski współpracownik Jarosława Gowina. Zastępca sekretarza generalnego Porozumienia, a od jesieni 2020 r. także szef gabinetu politycznego wicepremiera i ministra rozwoju. Nieoczekiwanie i po cichu odszedł z obu tych funkcji. Z ustaleń „Wprost” wynika,... 31
 • Młodzież jest coraz bardziej lewicowa 30 kwi 2021, 11:03 Czy lewica dała się sterroryzować grupie radykalnej światopoglądowo młodzieży? „Wprost” zapytał o to młodego rzecznika Nowej Lewicy. Artur Jaskulski (rocznik 1995) opowiada też o porozumieniu z PiS, wyjaśnia, kto rozbija opozycję i ujawnia, czy w tym roku uda się zorganizować... 40
 • Szczepienia – niepokojące dane 28 kwi 2021, 19:09 Każdy kolejny rocznik mniej chętnie zapisuje się na szczepienia i korzysta ze szczepionek – wynika z rządowych danych, które publikuje „Wprost”. Osoby po 70. roku życia są zarejestrowane bądź zaszczepione w 71 proc., natomiast 50-latkowie jedynie w 38 proc. Z kolei osoby w... 59
 • Usługi seksualne - branża z kłopotami jak inne 24 kwi 2021, 19:26 Branża usług seksualnych, która liczy w Polsce 200 tys. osób, przeżyła szok związany z koronawirusem tak samo, jak branża hotelarska, gastronomiczna czy fitness. Internetowe zrzutki na wsparcie dla bezrobotnych prostytutek to kropla w morzu potrzeb. Część pozbawionych klientów... 66
 • Dziwkowie. Nieznany ludziom światek 29 kwi 2021, 7:41 Piotr Krysiak, autor książki „Chłopaki z Dubaju”, przez trzy lata infiltrował środowisko męskich prostytutek, opłacał „dziwków”, czasem „spał z nimi w jednym łóżku”. Odwiedził gejowski hotel w Berlinie, odmawiał wzięcia udziału w trójkącie, a wszystko po to, by – jak mówi... 76
 • Pożytki z „Pożytecznej” 29 kwi 2021, 9:41 Nikt nie czeka na odmrożenie branży gastronomicznej tak bardzo, jak oni – bo dla personelu jednej z najbardziej niezwykłych kawiarni w Polsce praca to nie tylko sposób na zdobycie pieniędzy, ale przede wszystkim forma rehabilitacji i szansa na normalne życie. – Nasi... 95
 • Musiałam zorganizować nowy początek 24 kwi 2021, 8:09 Aktorki, które do niedawna nie były topowymi, dziś takimi się stają, bo sprzedają swoją codzienność w sieci – na Instagramie, Facebooku czy YouTube. Ktoś zmienia status społeczny i to wystarcza, by wywołać zachwyt. Sama nie chciałabym, by moje życie było podporządkowane... 109
 • Co czytać dzieciom 28 kwi 2021, 13:22 – Te liczby świadczą o tym, że jako społeczeństwo zaczęliśmy dostrzegać, jak ważne jest to, co serwujemy dzieciom – mówi Ewa Świerżewska, recenzentka, autorka i tłumaczka książek dla dzieci. W rozmowie z „Wprost” jurorka konkursu Najlepsza książka dziecięca „Przecinek i... 126
 • Majówka grozy 28 kwi 2021, 17:23 Czytając niektórych, zaczynam mieć wrażenie, jak byśmy zmierzali właśnie w kierunku jądra ciemności, które wyznaczy najbliższy weekend. Czy na majówce wolny lud da wyraz swojemu niezadowoleniu z zamknięcia usług, czy nawzajem wszyscy się pozarażamy, demonstrując... 147
 • Polski król lombardów ma już dość 27 kwi 2021, 7:44 Ja nie mam już chyba serca do tego biznesu. Patrzę na marazm państwa, które nadal pozwala na chwilówki, gdzie zagraniczne firmy mają lepiej niż polskie. Zatrudniam kilka tysięcy ludzi, płacę podatki tylko w kraju, a nie mam od tego państwa żadnej pomocy. Mam za to inspekcje,... 154
 • 50 najlepszych pracodawców 30 kwi 2021, 7:46 Kiedy inni zwalniali, oni zatrudniali. Kiedy obniżali pensje, oni dawali podwyżki. Oto 50 najlepszych pracodawców w Polsce. 165
 • PGE: Liczy się pracownik 30 kwi 2021, 15:00 „Poland’s best employers 2021”, „friendly workplace 2021”, „randstad employer brand”, „pracodawca - organizator bezpiecznej pracy” – to tylko niektóre nagrody, które mają na swoim koncie spółki z grupy PGE w kategorii najlepszy pracodawca w kraju. 190
 • Enea: Inwestycja w kadry 30 kwi 2021, 15:00 Grupa Enea inwestuje w rozwój i kompetencje nie tylko obecnych pracowników, ale też przyszłych, wspierając uczniów szkół technicznych i branżowych oraz studentów. 202
 • Siłą jest różnorodność 30 kwi 2021, 15:00 Różnorodność pracowników – ich pochodzenie, wiek, płeć, narodowość, doświadczenie – a także szacunek dla indywidualnych różnic są fundamentem, na którym McDonald’s buduje przewagę konkurencyjną i staje się dobrym miejscem pracy. 214
 • PZU: czas na pracę hybrydową 30 kwi 2021, 15:00 Wprowadzenie na stałe kompleksowego modelu pracy hybrydowej to nasza przemyślana decyzja. To również element rozwoju e-commerce. Takiego rozwiązania oczekują od nas czasy, ale przede wszystkim nasi pracownicy –  mówi Anna Wardecka, dyrektor Biura Zarządzania Kadrami w PZU 222
 • Franczyzowy front 30 kwi 2021, 15:00 Uruchomienie własnego biznesu to sposób na to, by stać się swoim własnym pracodawcą. Jednak zwłaszcza teraz może być ryzykowne. Swego rodzaju parasol ochronny oferują sieci franczyzowe, jak jednak pokazała rzeczywistość, franczyza nie daje 100 proc. gwarancji na sukces. 239
 • Franczyza z Żabką – szansa dla 6 tysięcy przedsiębiorców w kraju 30 kwi 2021, 15:03 Sprawdzony model biznesowy Żabki, podparty ponad 20-letnią obecnością na rynku, nieustannie zachęca nowych przedsiębiorców pragnących poprowadzić swój sklep pod rozpoznawalnym szyldem. Sieci zaufało już blisko 6 tys. przedsiębiorców, zarówno w dużych, jak i małych... 252
 • Przepis na sukces 30 kwi 2021, 15:00 Formuła ZJEDZ to efekt lat pracy, suma naszej wiedzy o rynku i sposobach optymalnego na nim funkcjonowania. Wszystko po to, by stworzyć idealny przepis na biznes, zwłaszcza dla osób kreatywnych i z pasją – mówi Aleksander Krzyszpin, prezes zarządu ZJEDZ, rodzinnej firmy, która... 260
 • Niezawodne dowozy 30 kwi 2021, 15:00 Dowozy posiłków to najszybciej rosnący segment w gastronomii. Stava, która ma siedem lat doświadczenia w branży i miliony dostaw na swoim koncie, oferuje sprawdzony model biznesowy i najbardziej zaawansowane rozwiązania informatyczne. Franczyza w firmie Stava to pomysł na... 267
 • Ikona franczyzy 30 kwi 2021, 15:02 Światowy gigant, a zarazem jeden z pionierów rozwiązań franczyzowych. Marka obecna na polskim rynku od niemal 30 lat. Jej historia to fascynująca opowieść o tym, jak stworzyć coś ponadczasowego. To także opowieść o ludziach, którzy razem z nią i pod jej skrzydłami rozwinęli... 283
 • Covidowy apartheid 29 kwi 2021, 19:55 Wypierany z bogatych krajów przez programy szczepionkowe wirus zbiera swoje żniwo w biedniejszej części świata. Stamtąd, zmutowany, może wrócić i uderzyć w nas z nową siłą. 308
 • Wiadomości z innego świata 25 kwi 2021, 13:35 W wiadomościach z rejonów świata, które rzadko pojawiają się w polskich mediach, opisujemy m.in. pierwszy atak dronów-kamikaze przeprowadzony przez meksykańskie kartele narkotykowe, a także nowy etap „wojny jollofowej”. 326
 • W Polsce lepiej chorować na raka niż na otyłość 28 kwi 2021, 8:47 – Jeden z pacjentów opowiadał, że kiedy chorował na raka, wszyscy chcieli mu pomóc, a gdy teraz waży 160 kg, wszyscy się od niego odwracają. Rak zabija, ale otyłość też. A w dodatku dewastuje życie wiele lat przed śmiercią – mówi prof. Mariusz Wyleżoł, chirurg-bariatra, od... 337
 • Hopkins „ukradł” nagrodę 26 kwi 2021, 16:33 No i po pandemicznych Oscarach. W tym roku jest wokół nich mniej zamieszania. Ale mniej nie oznacza, że wcale. Przekonali się o tym Gary Oldman, który nie jest Żydem, i Anthony Hopkins, który nie jest czarny i martwy. Dobrze, że chociaż Chloe Zhao i Yeo-Jong Yun są naprawdę z... 355
 • Oscary zadumy, Oscary równości 28 kwi 2021, 7:34 Tegoroczne Oscary mogą stać się punktem zwrotnym w historii nagród. Bo trudno, żeby Hollywood stało w miejscu, gdy na zakręcie znalazł się cały świat. 362
 • Przyjaźń i burza z błyskawicami 27 kwi 2021, 12:10 Ta publiczna rozmowa pomiędzy dwoma gigantami światowej literatury stała się legendą i przez dziesiątki lat intrygowała wszystkich zainteresowanych tzw. boomem literatury latynoamerykańskiej zwłaszcza że obaj jej uczestnicy zostali laureatami nagrody Nobla. Ich nazwiska to... 372
 • Kłopotliwa autobiografia 29 kwi 2021, 16:12 Jarosław Jakimowicz znów ma kłopoty i tym razem sam jest sobie winien. Muszę wreszcie przeczytać tę jego słynną autobiografię! 384