Ludzie

Ludzie

Dodano: 
LESZEK BALCEROWICZ
"Gorzkie lekarstwo, które Leszek Balcerowicz zaaplikował Polsce w latach 90., okazało się nadzwyczaj skuteczne. Aby prowadzić taką politykę, potrzebna była odwaga. Polska zbiera dziś owoce jego pracy" - mówił Frederik Bolkstein, komisarz Unii Europejskiej ds. rynku wewnętrznego, w laudacji na cześć prezesa Narodowego Banku Polskiego. Leszek Balcerowicz otrzymał Międzynarodową Nagrodę Fundacji Friedricha Augusta von Hayeka.

Nagrodę imienia wybitnego austriackiego ekonomisty wręczył prof. Balcerowiczowi Roman Herzog, były prezydent Niemiec. Prezesa NBP wyróżniono za osiągnięcia w tworzeniu gospodarki wolnorynkowej i społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Oprócz Polaka nagrodę odebrał niemiecki publicysta ekonomiczny Hans D. Barbier. Odznaczenie przyznano po raz pierwszy. Leszek Balcerowicz powiedział dziennikarzom, że problemy Polski i innych krajów wynikają z tego, że za mało jest wolnego rynku, a za dużo szkodliwego interwencjonizmu.
Leszek Balcerowicz urodził się w 1947 r. Jest profesorem ekonomii, absolwentem Szkoły Głównej Planowania i Statystyki. Był wicepremierem i ministrem finansów w gabinetach Tadeusza Mazowieckiego, Jana Krzysztofa Bieleckiego i Jerzego Buzka. Jest twórcą "polskiego cudu gospodarczego". W latach 1995-2000 przewodniczył Unii Wolności. W grudniu 2000 r. Sejm wybrał go na prezesa Narodowego Banku Polskiego.

ALGIRDAS BRAZAUSKAS
Czy litewski gaz i ropę naftową będą kontrolować zachodnie koncerny czy rosyjskie? Desygnowanie na stanowisko premiera Algirdasa Brazauskasa, byłego prezydenta i lidera socjaldemokratów, wydaje się przesądzać, że prywatyzacyjny spór wygrają Rosjanie. Brazauskas, najpopularniejszy polityk w kraju, obejmuje stanowisko po tym, jak udowodniono mu kłamstwo, a prezydent oskarżył go o "antypaństwowy lobbing na rzecz rosyjskich oligarchów".

Poprzednik Brazauskasa, liberał Rolandas Paksas, podał się do dymisji, bo chciał, by inwestorem strategicznym Lietuvos Dujos (Gaz Litewski) zostało zachodnie konsorcjum. Koalicyjni socjalliberałowie planowali tymczasem dopuszczenie do prywatyzacji Gazpromu i litewskich przedsiębiorców. Krótko po upadku rządu Brazauskas, kandydat na nowego premiera, pojechał do Moskwy. Dziennikarzom mówił, że jest w Kownie. Później przyznał się do kłamstwa. Gazety litewskie pisały, że w stolicy Rosji Brazauskas negocjował z Gazpromem.
Algirdas Brazauskas urodził się w 1932 r. Ukończył politechnikę w Kownie, jest doktorem nauk ekonomicznych. Był ostatnim I sekretarzem Litewskiej Partii Komunistycznej. W 1989 r. doprowadził do odłączenia się partii od KPZR i przekształcenia jej w Litewską Demokratyczną Partię Pracy. W 1992 r. LDPP wygrała wybory, a Brazauskas został szefem parlamentu. W latach 1993-1998 był prezydentem Litwy. Do polityki wrócił w 2000 r. jako lider koalicji lewicowej, która wygrała ostatnie wybory parlamentarne.

JIANG ZEMIN
Socjalizm buduje nie tylko klasa robotnicza, ale również biznesmeni i pracownicy prywatnych przedsiębiorstw. Partia komunistyczna reprezentuje interesy wszystkich, a nie wyłącznie chłopów i robotników - takie tezy, do niedawna obrazoburcze, przedstawił prezydent Jiang Zemin podczas przemówienia z okazji 80. rocznicy powstania Komunistycznej Partii Chin. Komunizm rynkowy? Raczej uznanie faktów.

Choć reformy gospodarcze i otwarcie się Chin na świat spowodowały, że PKB kraju wzrasta o 8 proc. rocznie, cały czas utrzymywany jest tam monopartyjny, represyjny system polityczny. Jiang Zeminowi na razie udaje się łączyć gospodarkę rynkową z komunistyczną retoryką i bezwzględnym dyscyplinowaniem społeczeństwa. Tyle że wszędzie wolny rynek prowadził do upadku totalizmów. Jiang Zemin zapewne zdaje sobie z tego sprawę, ale liczy, że będzie miał nad tym procesem większą kontrolę, niż miał na początku lat 90. Michaił Gorbaczow w ZSRR.
Jiang Zemin urodził się w 1926 r. Z wykształcenia jest elektrotechnikiem - ukończył Uniwersytet Jiaotong w Szang-haju. W 1946 r. zapisał się do Komunistycznej Partii Chin, a w 1982 r. został członkiem komitetu centralnego partii. Pracował w ambasadzie chińskiej w Moskwie. W latach 1985-1989 był burmistrzem Szanghaju. Po masakrze na placu Tiananmen w 1989 r. został sekretarzem generalnym partii. Prezydentem Chin jest od 1993 r. Z obu stanowisk ma ustąpić w przyszłym roku podczas XVI zjazdu KPCh.
Więcej możesz przeczytać w 27/2001 wydaniu tygodnika e-Wprost.

Archiwalne wydania Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

 0